Återbruk i Vasakronans kontorslokaler

Foto: Anders Bobert

Vasakronan upplät en kontorsfastighet i Sundbyberg för att få erfarenhet och skapa en metod för återbruk i större skala. Resultatet blev en vinst för både miljö och plånbok.

När man kommer in på kontoret i fastighetsbolaget Vasakronans byggnad i Sundbyberg möts man av ett fräscht kontorslandskap. Det är luftigt och öppet med enhetliga kontorsmöbler. Dessutom finns där konferensrum med glasväggar och enskilda rum för mer lugn och tyst arbetsmiljö. Här och var står möblemang som mer skulle platsa i en trevlig hemmamiljö än på ett kontor.

Synar man vissa detaljer avslöjas det dock att det här är ett lite mer annorlunda kontor. Är inte den där sockeln märkligt lik en vanlig golvbräda, men monterad på väggen?

Jo, det stämmer. Det här kontoret är ett pionjärprojekt när det gäller att arbeta med återbrukat material.

Följ med så tar vi det från början!

Studie i återbruk
För att minska på byggbranschens klimatpåverkan skapades för några år sedan forskningsprojektet Centrum för Cirkulärt byggande, CCBuild. Syftet är att få till ett cirkulärt produktflöde med återbruk av byggmaterial i mer industriell skala.

Torbjörn Zettergren, Vasakronan

– För att ta fram metoder för att arbeta i större skala med återbruk behövdes ett studieprojekt. Vasakronan hade kontorslokaler i Sundbyberg som kunde användas. Det blev ett pilotprojekt under våren 2018 där vi kunde studera problem och lösningar, berättar Torbjörn Zettergren, projektchef på Vasakronan.

Björn Johansson från White Arkitekter klev in i bygget för att ansvara och ta fram en metodik för återbruk. Arkitektfirman hade den övergripande rollen att jämka ihop planritningen med önskad utformning och anpassning till Vasakronan som kund – och med återanvändning som tema.

Från helhet till detaljer
Som vägledning till vad som kunde återbrukas användes en återbrukshierarki, i en fallande skala, från helheten ner till detaljerna.

 • Återbruk av planlösning och stomme
 • Återbruk inom projektet
 • Återbruk från annat projekt eller en återbruksentreprenör
 • Upcycling
 • Hyra eller leasa material och inredning
 • Nya inköp

Vad ska finnas kvar av stommar?

Björn Johansson, White arkitekter

Man började med att se på återbruk av planlösning och stomme. Vilka befintliga funktioner fanns som kunde vara kvar som de var, till exempel toaletter eller kök?

Genom att tänka på återbruk redan på denna nivå minskas konsekvenserna som följer om en vägg flyttas, som att lägga om golvet och flytta installationer för el och belysning.

– Det gäller att se möjligheterna i den struktur som redan finns, säger Björn Johansson och påpekar att det är enklast att låta det vara som det är.

Återbruksmaterial från grannhuset
Därefter såg man om man kunde återbruka inom projektet. Vilka byggdelar fanns på plats och som kunde användas till något annat eller på en annan plats? I detta fall fanns köksskåp som blev förvaring i kopieringsrum istället.

Så här långt i processen insåg man att det behövdes material utifrån för att bygga upp det nya kontoret. Därför letade man efter återbruk från annat projekt eller någon återbruksentreprenör.

Eftersom Vasakronan hade flera renoveringsprojekt på gång kunde man leta på annan plats i sitt bestånd. I detta fall hittades ett nytt glasparti till entrén i grannhuset, som var under renovering, och partiet höll kraven för både brandklass och tillgänglighet.

Parkettgolv upp på väggarna
I nästa stadium var man nu nere på detaljnivå för återbruk och man tittade på vilken befintlig inredning som kunde göras om och förädlas i form av upcycling.

Parkettgolvet lades om genom att nya not och spont frästes på plankorna och efter slipning och ny lack blev resultatet mycket bra. Av restmaterialet gjorde man golvsocklarna som smiter runt de återbrukade glaspartierna i konferensrummen. Detaljen som avslöjar kontorets kreativa tillblivelse.

– Det är bättre att de blir omgjorda och får ny användning än blir avfall och sopor, konstaterar Björn Johansson.

Svårt att leasa mattor
Ytterligare ett steg i återbrukshierarkin skulle vara att hyra eller leasa material och inredning.

Vasakronan sökte möjlighet till att hyra eller leasa textilmattor men tyvärr fanns inte den lösningen. Enligt Björn Johansson behövs en ny affärsmodell i byggbranschen för detta, där man kan upprätta avtal om hyrning eller leasing som tjänst och där man anger vem som äger och vem som ansvarar för materialet när det är hyrt.

– Materialleverantören äger och kan tjäna på att hyra ut materialet flera gånger och fastighetsägaren hyr för lägre kostnad. I nuläget saknas avtal vilket gör det svårt med banklån om ägarfrågan är oklar, säger han och konstaterar att branschen är sen på bollen, andra branscher är redan där, det är ju vanligt att leasa sin bil.

Sparsamt med nya inköp
Till slut i återbrukshierarkin kom man till stadiet då man tog beslut om nya inköp. Även den lösa inredningen är köpt med tanke på återbruk.

Det fanns en stor del befintliga kontorsmöbler som återanvändes och blandades upp med nya möbler, second hand-detaljer och möbler köpta på loppis.

Fördelar för fastighetsägaren
Klimatet står högt upp på agendan hos Vasakronan.

Inför varje nytt projekt har projektledaren krav på återbruk och det bestäms i vilken utsträckning det ska återbrukas i projektet. Dessutom ska antalet minskade koldioxidekvivalenter redovisas.

Torbjörn Zettergren berättar att projektcheferna skickar interna mail om vilka delar som finns att tillgå inom olika projekt.

Han ser flera positiva saker med att, som fastighetsägare, arbeta med återbruk:

 • Kortare ledtid för leverans eftersom delar redan finns. Nybeställning kan det kräva 8–10 veckors leveranstid.
 • Det blir billigare än att köpa nytt.
 • Mindre avfall som kostar pengar för deponi.
 • Färre transporter som kostar både ekonomiskt och miljömässigt.
 • Bra för klimatet genom att man sparar på material
 • Kan man korta en hyresgästanpassning med en månad, från fyra till tre månader, får man hyresintäkt en månad i förväg.

Torbjörn Zettergren tipsar om att prata återbruk med nya kunden så tidigt som möjligt och presentera det som något positivt. Sedan är det viktigt att det ser bra och enhetligt ut så att kunden inte kan jämföra finish eller funktion mellan gammalt och nytt.

Arkitekten Björn Johanssons lärdomar från pilotprojektet:

 • Lägg tid på att inventera och ta reda på vilka värden som redan finns på plats.
 • Lägg in täta platsbesök under byggskedet av de som projekterar och planerar och bibehåll samma projekteringsgrupp och kompetens genom hela processen. Projektören och de som utför byggarbetet delger varandra information vilket möjliggör kreativa lösningar.
 • Formulera vision och mål rätt för att undvika eventuella missförstånd eller besvikelse i efterhand. Låt visionen för projektet vara ”det färdiga huset” och vägen dit kan vara föränderlig.
 • Planera och var mer effektiv vid rivningar så att inte demontering sker för tidigt. Genom planering skapas mer cirkulärt flöde. Rivs allt ner samtidigt, som ska återbrukas, kan det skapa lagringsproblem.

Torbjörn Zettergren, projektchef på Vasakronan, om rivning och demontering:
– Innan man river är det bra att veta vart det ska; ska det återbrukas i samma lokal, i samma byggnad, internt i företaget i annat bestånd eller ska det ut på marknaden? Det är inte klimatmässigt bra att förvara, transportera eller lagra material, innan det används eller säljs.

Text: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

Vasakronans kontor

Fastighetens läge: Sundbyberg.
Byggår: 1977
Antal kvm kontor: cirka 700 kvm
Återbrukets effekter:

 • Nära 9 ton produkter avfallminimerades och återbrukades.
 • Cirka 6,5 ton koldioxidekvivalenter (CO2e*) av växthusgasutsläpp undveks som följd.
 • Projektets inköpskostnader minskade med omkring 200 000 kronor.

Byggprodukter som återbrukades:

 • Entréparti från närliggande rivningslokal (entrédörr samt sidoljus)
 • Innerdörrar, dörrhandtag och dörrstängare från lokalen och en närliggande rivningslokal
 • Glaspartier från lokalen
 • Takabsorbenter från lokalen samt närliggande rivningslokal
 • Gipsväggar behölls på plats inom lokalen för att minska avfallet
 • Parkettgolv återbrukades inom lokalen och vissa delar gjordes om till golvsocklar
 • Badrumsklinker, WC-stolar och tvättställ behölls på plats
 • Kökssnickerier återbrukades som förvaringsskåp i kopieringsrum/skrivarrum
Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega