Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?
Partnertext från Fastighetsägarna Service

Fastighetsägarna Services företagskultur ger nya affärer

I våras vann Fastighetsägarna Service upphandlingen om fastighetsinvesteraren NREP:s svenska portfölj. Att bolaget satsade på att få en så stor affär är ett uttryck för deras branschunika företagskultur.

Fastighetsägarna Service har sedan några år tillbaka en företagskultur som bygger på att självdrivande medarbetare tar egna initiativ och fattar beslut utifrån gemensamma mål och ramar.

Det kallas för challengerkulturen. Stefan Younes, vd på Fastighetsägarna Service, menar att företagskulturen hade en avgörande betydelse när bolaget i våras vann upphandlingen med NREP, som är en ledande fastighetsinvesterare i Norden.

– Jag upplever att det finns stora likheter mellan vår och NREP:s företagskultur. Genom att vara challengers vill vi utmana en bransch som har varit ganska konservativ. Vi vågar och vill ta initiativ för att hela tiden göra saker lite bättre och i vissa hänseenden vara unika. Att vi överhuvudtaget satsade på att vinna affären är ett uttryck för vår kultur, säger Stefan och fortsätter:

– I oss såg NREP en partner som de kan växa tillsammans med i Sverige – och vi såg samma sak i dem. Ska man växa måste man utmana kända sanningar. Vi har gemensamma ambitioner att utveckla fastighetsbranschen och förenkla vardagen för både de som äger och bor i fastigheterna, och vi är överens om hur vi ska ta oss an utmaningar.

Initiativkraft ger lyckade partnerskap
Challengerkulturen innebär att medarbetarens ansvar inte begränsas till arbetsbeskrivningen. Istället delar alla på ansvaret för helheten, vilket innebär att varje medarbetare får förtroendet att ta initiativ även om det innebär att man går utanför sin roll.

Det här synsättet hade också betydelse för utgången av upphandlingen, menar Stefan.

– Vi tror på partnerskap där vi gör prioriteringar tillsammans med kunden för att driva fastighetsvärde, snarare än att begränsa samarbetet till strikta ansvarsområden som man aldrig går utanför. När vi ger varandra utrymme att tänka utanför boxen, är jag övertygad om att vi får upp både fler och bättre idéer på bordet.

Samma princip gäller inom Fastighetsägarna Service, där kundteam fungerar som små företag i företaget. I varje kundteam samlas all kompetens som kunden behöver tillgång till för att uppnå sina mål.

Kundteam tar ansvar för helheten
Kundteamsarbetet bygger på att alla har insyn i vad som pågår i kundens fastigheter, och utifrån det kan fatta kloka beslut i sin expertroll. Och det är inte bara med kunder i NREP:s storleksordning som initiativkraften i kundteamen är avgörande för ett välfungerande partnerskap.

– Jag tror att vår kultur med självdrivande medarbetare som tar initiativ är något som uppskattas av alla typer av kunder. Det är nästan alltid någon form av passivitet hos leverantören som leder till missnöje hos kunder. Kan vi eliminera risken att saker fastnar i organisationen, för att vi väntar på att någon annan ska fatta beslut eller agera, så skapar det ett tempo. Medarbetarna i kundteamet tar initiativ för att lösa kundens utmaningar – de tar ansvar och ser till helheten.

Trygghet och initiativförmåga – en gyllene kombination
Fastighetsägarna Service ägs av branchorganisationen Fastighetsägarna Stockholm, som i över 150 år har drivit fastighetsbranschens frågor framåt och är en självklar drivkraft i alla frågor som gäller branschens långsiktiga utveckling.

Många av bolagets kunder ser den långsiktiga och trygga ägarstrukturen som en fördel i sig, samtidigt som de gynnas av att Fastighetsägarna Service praktiskt tillämpar lösningar på frågorna som ägarorganisationen driver.

– Att bolaget ägs av en branschorganisation ger trovärdighet åt vårt långsiktiga kundfokus, förmåga till innovation samt vår moderna och skalbara struktur för att hantera kundernas data. Tryggheten och kontinuiteten som vår ägare utstrålar i kombination med vår innovations- och initiativförmåga blir en gyllene kombination. Jag upplever att det var en kombination som tilltalade NREP, eftersom de har tydliga ambitioner inom hållbarhetsområdet och är en aktör inom samhällsbyggandet.

Bli den första att kommentera "Fastighetsägarna Services företagskultur ger nya affärer"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega