Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Mest positivt med kortare arbetstid i Östersund

– Vardagen blev så mycket lättare och den mertid man fick för återhämtning gjorde att man orkade mer och var mer effektiv i jobbet, säger Peter Jonsson, förvaltare på Östersundshem.

Effektivare arbetstakt och bättre kvalitet på utfört arbete och piggare och mer uppskattade medarbetare. Det är några av slutsatserna från Östersundshems försök med sex timmars arbetsdag.

Allmännyttiga Östersundshem genomförde under perioden 1 februari 2018 till 1 september 2019 försök med sex timmars arbetsdag för alla anställda.

Beredskapstid
Arbetstidsförkortningen innebar en beredskapstid, det vill säga den anställde kunde reducera sin arbetstid till sex timmar per dag om de själva ansåg att det var möjligt, men de stod fortfarande till arbetsgivarens förfogande under den reducerade arbetstiden.

På så sätt uppfattades arbetstidsförkortningen som ett slags förtroendearbetstid.

Målet var att testa om man kunde effektivisera såväl den enskildes arbetsinsats som hela företagets.

Man ville också se om åtgärden minskade sjuktalen och påverkade de anställdas upplevelse av stress och sömn.

Malin Gunnarsson.

Mer tid för återhämtning
Försöksprojektet har nu utvärderats av Institutionen för psykologi och socialt arbete på Mittuniversitetet.

– Vi har fått de resultat vi förväntat oss, säger Östersundshems kommunikationschef Malin Gunnarsson, en av initiativtagarna till projektet. Majoriteten anser att man fått en bättre återhämtning och därför orkat jobba mer effektivt. I stället för att jobba på 75 procents kapacitet har man kört 100 procent i sex timmar. Dessutom har vardagslivet med familj och träning hunnits med bättre.

Uppskattat förtroendet
Många medarbetare har också uppskattat förtroendet att styra sitt eget arbete i ökad utsträckning och själva få bedöma när arbetet är klart för dagen. De har också känt sig mer kompetenta och mer nöjda med arbetets kvalitet.

– När vi får frihet under ansvar vill ju de flesta av oss förvalta det förtroendet och visa att vi klarar det. De gånger när det var extra mycket att göra jobbade de flesta den tid som krävdes, säger Malin Gunnarsson.

Inga klagomål
Hur har den kortare arbetstiden påverkat hyresgästerna då?

– Vi har inte hunnit med att åtgärda lika många felanmälningar varje dag. Kundservice har däremot svarat på fler samtal, tagit samtalen snabbare och gett varje hyresgäst mer tid. Vi har inte fått några klagomål på att vi kortat arbetstiden.

En fantastisk tid
Peter Jonsson som jobbade som fastighetstekniker under försöket och i dag utbildar sig till förvaltare beskriver tiden som fantastisk.

– Vardagen blev så mycket lättare och den mertid man fick för återhämtning gjorde att man orkade mer och var mer effektiv i jobbet när vi jobbade 8–15 i stället för 8–17.

Han upplevde sällan några problem att hinna med det som skulle göras.

– Man planerade sina dagar bättre och dessutom blev samarbetet i arbetsgruppen bättre. Alla tog sig tid att hjälpa varandra. Det blev ett högre arbetstempo på ett positivt sätt. Självklart såg man till att göra klart det som skulle göras innan man gick hem.

Utvärderas nu
På Östersundshem pågår nu en utvärdering av försöket för att se vad man kan ta med sig. Men med nytt politiskt styre i Östersund blir det troligen ingen fortsättning med sex timmars arbetsdag.

– Jag kan bara beklaga att 6-timmars generellt har blivit en politisk fråga, säger Malin Gunnarsson. Vi har haft åtta timmars arbetsdag i snart hundra år medan arbetslivet har förändrats på många sätt med mycket högre tempo. Jag tror fullt och fast att det behövs en ny syn på arbetstiden.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Ladda ned och läs Mittuniversitets rapport om projektet

Bli den första att kommentera "Mest positivt med kortare arbetstid i Östersund"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega