Stena Fastigheter: ”Mångfald är en vinst på alla plan”

Stort socialt ansvar och mångfaldstänkande är naturligt i arbetet hos Stena Fastigheter enligt Viveca Larsson, förvaltningsadministratör och HR-samordnare på bolaget.
– Hos oss ska man känna trivsel och trygghet. Mångfald är en vinst på alla plan.

Receptet heter relationsförvaltning. Begreppet myntades hos Stena Fastigheter redan år 2000 och innebär att bolaget tillsammans med hyresgäster, föreningar och offentliga aktörer driver frågor som gynnar kvarteret, området och de som bor eller arbetar där. Utifrån de behov som finns skapas sedan olika aktiviteter.

Strategiskt mångfaldsarbete är en naturlig del av relationsförvaltningen, menar Viveca Larsson. År 2006 belönades arbetet med Malmö stads mångfaldspris.

Integrerad del i vardagen
Idag är mångfaldsperspektivet en så integrerad del i vardagen på jobbet att Viveca Larsson först har svårt att komma på konkreta exempel. Men sedan nämner hon de 126 sommararbetare som Stena Fastigheter i Malmö AB anställt i år, varav många med utländsk bakgrund.

– Vi har drivit det här i sju år nu, cirka 100 sommarjobbare per år. Man ska vara mellan 16 och 20 år och bo i våra fastigheter. Många som inte har svenskfödda föräldrar saknar nätverk och kan ha svårt att få sommarjobb. Så det här är viktigt för många ungdomar i våra fastigheter, att få sitt första jobb, en ingång till arbetslivet.

Sommarjobbare återkommer som arbetsledare
Viveca Larsson berättar också att det inte är ovanligt att en sommarjobbare kommer tillbaka året därpå i rollen som arbetsledare. Hon nämner också att det blir många ringar på vattnet.

– Om vi har 100 ungdomar som till exempel målar, plockar skräp, jobbar med planteringar och gårdar så vill de förstås inte klottra eller förstöra sedan. Och beteendet att ta hand om och vårda området och fastigheterna sprids till deras kompisar. Sommarjobbarna lär också känna vår personal och det uppstår ömsesidig respekt.

Affärsnytta och social nytta
Det finns naturligtvis också en affärsnytta i detta, i form av mindre skadegörelse och nöjdare hyresgäster, som kombineras med social nytta, menar Viveca Larsson.

– När jag tog mitt första steg in i fastighetsbranschen så trodde jag att fokus låg på att hyra ut lägenheter och lokaler. Att det sociala ansvarstagandet, i samarbete med olika partners, föreningar och Malmö stad, var så stort hos Stena förvånade mig.

Varifrån kommer det här sociala ansvarstagandet?
– Ytterst från Dan Sten Olsson, ägare och koncernchef på Stena AB. Han brukar säga att han älskar relationsförvaltning och pratar mycket om vikten av dialog med våra kunder och feedback från dem. Det är lätt att äska pengar till olika aktiviteter.

Vad är det för typ av aktiviteter?
– Under pandemin har vi till exempel haft musikquiz, trubadur, allsångståg, sommarkryss och träning på gårdarna. Hyresgäster har kunnat delta från sina balkonger. Vi har också stöttat skolor i projekt för läxhjälp, som gett goda resultat. Det är ständigt nya projekt på gång.

Hur sprider sig detta sociala ansvarstagande till personalen?
– Vi jobbar mycket med kompetensutveckling av olika slag, bland annat inom området mångfald. Det kan till exempel handla om föreläsningar om olika religioner, konflikthantering med mera.

Vilka utmaningar finns i mångfaldsarbetet?
– Personalen ska vara medveten och absolut inte tolerera mobbning och diskriminering. Utmaningen ligger i de konflikter som kan finnas mellan folk från olika länder. Tankesättet om allas lika värde är inte lika naturligt för alla. Det kan finnas mycket misstänksamhet. Så här måste personalen kunna se och medla, vilket inte alltid är det lättaste. Det är en konkret utmaning.

Bred syn på mångfald
Viveca Larsson berättar också att Stena Fastigheter har en bred syn på mångfaldsbegreppet, att de samverkat med Pride, hissar deras flagga och har haft föreläsare från RFSL.

Stena fastigheter Malmö AB är också samarbetspartner till MINE (se relaterad artikel) och kommer att delta i deras mentorsprogram. Viveca Larsson har själv deltagit i Mitt Livs mentorsprogram som mentor för två adepter.

Text: Ulf Storm
redaktionen@forvaltarforum.se

Stena Fastigheter

Stena Fastigheter i Malmö AB har 85 anställda, 7 725 hyresrätter och 600 kommersiella lokaler.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega