Superförvaltning ska lyfta utsatta områden

terje JohanssonNu finns en handlingsplan för att få bort Göteborgs särskilt utsatta områden från Polisens lista. Framtiden-koncernens vd Terje Johansson berättar om de planerade åtgärderna.

– Det är faktiskt så att vi vet ganska mycket om vad som behöver göras. Det finns också en hel del forskning som visar vad som behöver göras. Och vi vet vad som får effekt, sa Terje Johansson när han talade på ett digitalt seminarium nyligen.

Temat och namnet för seminariet var ”Säkra och trygga platser – Förutsättningar för ökad social hållbarhet och Agenda 2030”. Och arrangörer var Tryggare Sverige, Fastighetsägarna och Fastighetsakademin.

Terje Johansson berättade att bakgrunden till Framtidens handlingsplan är att kommunpolitikerna har satt målet att om fem år ska Göteborg inte ha några områden på Polisens lista över särskilt utsatta områden.

Kort- och långsiktig strategi
Framtidens strategi består av två delar, dels Superförvaltning 2020–2025, dels Framtidens stadsutveckling 2020–2030.

– Superförvaltning är något som alla som jobbar i bostadsbranschen egentligen kan börja med vilken dag som helst. Det är saker som man redan gör, men vi ska göra det i högre omfattning och med större kraft och vara väldigt metodiska och vi ska gå ”all in” om jag uttrycker mig så, sa Terje Johansson och tillade;

– Vi säger att vi ska skapa trygghet med raka ryggar och varma hjärtan. Med det menar vi att vi ska våga stå upp för saker och ting som är rätt. Men trygghet bygger någonstans på att man gör saker tillsammans och att man bryr sig om varandra.

Framtidens Superförvaltning 2020–2025

 • Trygghetssäkrade fastigheter – Vi inventerar våra fastigheter utifrån trygghetsperspektiv och vidtar åtgärder för att uppnå trygghetssäkrade fastigheter. Åtgärder kan innefatta belysning, lås, utformning av källarutrymmen med mera.
 • Lokal närvaro 7 dagar/vecka – Vi har ett kontor i området och finns på plats med egen personal sju dagar i veckan.
 • Trygghetsdialoger – Vi genomför löpande trygghetsdialoger med hyresgäster för att gemensamt identifiera var och när otrygghet upplevs. Vi följer upp trygghetsdialogerna genom att vidta lämpliga åtgärder och återkoppla resultat till hyresgästerna.
 • Trygghetsvärdar – Vi har trygghetsvärdar på plats under kvällar och helger.
 • Nolltolerans mot kriminell verksamhet – Vi ser med nolltolerans på kriminell verksamhet på våra torg och i våra lokaler, trappuppgångar, källare, garage och parkeringar. Vi vidtar åtgärder för att förebygga kriminell verksamhet och agerar när vi ser att något inte står rätt till.
 • Riktiga hyresförhållanden i alla våra lägenheter – Vi arbetar systematiskt med riktiga hyresförhållanden så att vi uppnår det i alla våra lägenheter.
 • 24h-åtgärd av skadegörelse och klotter – Vi åtgärdar skadegörelse och klotter inom 24 timmar.
 • Sophantering utan nedskräpning – Vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att uppnå en sophantering utan nedskräpning.

Omfattande investeringar
Utöver Superförvaltning ska Framtiden göra ett antal saker på lite längre sikt i de särskilt utsatta områdena enligt planen för Framtidens stadsutveckling.

– Vi ska bland annat bygga mycket nytt. Vi ska verkligen försöka trycka ner produktionskostnaderna. Vi ska också erbjuda ombildning, sa Terje Johansson, som räknar med att hälften av nyproduktionen ska vara hyresrätter och hälften ägande- och bostadsrätter.

Han nämnde också att Framtiden kommer introducera en social investeringsfond som riktar sig till barn och ungdomar och jobba mycket med att skapa jobb.

Framtidens stadsutveckling 2020–2030

 • 7,5 miljarder i beredskap för investeringar i nyproduktion och renovering – Vi gör omfattande investeringar i nyproduktion av hyresrätter och bostadsrätter/äganderätter och renovering.
 • Sveriges lägsta nyproduktionskostnader – Vi bygger bra bostäder till rimliga hyror genom att ha Sveriges lägsta produktionskostnader, när vi mäter mot jämförbara marknader.
 • Erbjudande om ombildning – Vi stimulerar ombildning genom information och stöd.
 • Social investeringsfond för framtidsgenerationen – Vi förbättrar förutsättningar för barn och ungdomar som bor hos oss genom aktiviteter före och efter skolan, sommarjobb och föräldrastöd.
 • Jobblyft – Vi erbjuder anställning till fler som bor hos oss och öppnar upp för småföretagande i vår lokaluthyrning och våra upphandlingar.
 • Spjutspetssatsning – Vi lockar fram innovation i och till våra utvecklingsområden genom att finansiera spjutspetssatsningar inom social och ekologisk hållbarhet och hälsa.

Konkret målsättning
– Det här är våra 14 åtgärder och vi är övertygade om att de kommer leda till att 2025 kommer Göteborg ha riktigt goda förutsättningar att inte ha något område som är med på Polisens lista över särskilt utsatta områden. Det förutsätter att andra gör mycket goda saker också, men det tror vi kommer hända, sa Terje Johansson.

Hans tidigare erfarenheter som vd för MKB i Malmö och HFAB i Halmstad är bland annat att det ger effekt att ha hög närvaro i områdena, jobba med trygghetsskapande åtgärder och vara väldigt metodisk. Men också att det måste ske tillsammans med andra aktörer.

Han menar också att man måste bestämma sig redan från början vad som är ett lyckat resultat. Att få bort särskilt utsatta områden från Polisens lista är en konkret målsättning och då blir det lättare att utvärdera om åtgärderna har bidragit till det eller inte.

Reserverar 11 miljarder
I dagsläget har Göteborg sex särskilt utsatta områden: Bergsjön, Biskopsgården, Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet och Tynnered.

Framtiden har bestämt att koncernen tar höjd för en satsning på 11 miljarder kronor för åtgärder fram till 2030 för att bidra till att nå Göteborgs stads målsättning.

– Det kan tyckas som otroligt mycket pengar och det är otroligt mycket pengar. Men då ligger 7,5 miljard i nyproduktion och även i viss mån i investeringar i befintligt bestånd. Nyproduktion skapar fler lägenheter och ökar välfärden, men det ökar också intäkterna, så det är en affär som går ihop.

Är målet realistiskt?
Politikernas beslut i Göteborg riktar sig inte bara till Framtiden, men målet var extra mycket adresserat till koncernen.

– Kan vi klara det? Det här har ju bara skett på en plats tidigare och det var i Gårdsten och där tog det 22 år. Går det att göra samma resa i sex områden på fem år? Vi har värderat och funderat på den frågan och svaret är att det är inte enkelt, men svaret är obetingat ja.

Terje Johansson påpekade att målsättningen berör alla göteborgare, privata fastighetsägare, Polisen, civilsamhället, sociala myndigheter, skolan med flera.

– Vi är övertygade om att det här arbetet kan lyckas och jag tror definitivt att det kommer att lyckas för det finns så många som har ett så starkt intresse av det.

Löser inte alla problem
Terje Johansson underströk att arbetet med att få bort de särskilt utsatta områdena från Polisens lista inte innebär att alla problem försvinner i Göteborg.

– Att en stad inte har några särskilt utsatta områden innebär inte att den är jämlik och att segregationen är utsuddad. Men det innebär att man i alla delar av staden kommer vara trygg. Det kommer fortfarande finnas socioekonomiska skillnader, ohälsotalen kommer vara olika och det gäller även arbetslösheten, betygen etcetera, etcetera.

Framtidens satsning gör inte heller att de kriminella nätverken försvinner, enligt Erik Nord, polisområdeschef för polisområdet Göteborg, som också deltog i seminariet.

Varning för tankefel
– När det gäller nätverkskriminalitet vill jag påpeka att gör inte tankefelet att tro att det försvinner av sig själv, utan där behöver vi på Polisen arbeta. Men det kommer ta bort en del av tillväxten i de kriminella nätverken om man får ordning på områdena, sa Erik Nord och tillade;

– Vi måste inse att nätverkskriminaliteten när den har kommit in och ätit sig fast är ett gissel som vi måste ta med polisiära och rättsliga åtgärder. Men det kan löpa parallellt med arbetet för att få de här områdena att växa sig starka.

Terje Johansson påpekade att åtgärder som bidrar till att skapa ett fungerande lokalsamhälle också gynnar Polisens arbete.

Fastihetsägarnas roll
Hur viktig är fastighetsägarnas roll när det gäller att lyckas med Göteborgs stads målsättning att få bort de särskilt utsatta områdena från Polisens lista?

– Utan oss, eller hela fastighetsägarkollektivet skulle jag vilja säga, kommer det inte vara möjligt. Bostaden och våra bostadsområden är väldigt viktiga i arbetet för att skapa ett tryggare Göteborg, sa Terje Johansson.

Att Framtiden spelar en central roll i Göteborg är inte så konstigt med tanke på att var fjärde göteborgare bor hos koncernens fyra bostadsbolag: Bostads AB Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder i Göteborg och Gårdstensbostäder.

Starka drivkrafter
Terje Johansson menar att det finns många goda skäl för fastighetsägare att engagera sig i arbetet för att lyfta socialt utsatta områden.

– Värdeutvecklingen kommer vara större i de områden som idag är särskilt utsatta än vad den till exempel kommer vara i centrala delar av stan. Så det finns både ur den mänskliga aspekten, men också ur den ekonomiska aspekten, stora vinster att göra om vi lyckas.

Det finns också en stark opinion i Sverige som kräver att något måste göras för att stoppa den negativa utvecklingen i de här områdena.

– Det räcker ju att slå på tv:n eller öppna en tidning så är det ju det här problemet som finns hela tiden, sa Terje Johansson, som tillade att förut var det många som tyckte att det här någon annans problem, men idag upplever nästan alla att ”det är mitt problem”.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega