Volvo, Stena och Framtiden ska lyfta utsatt område

Stena bygger på Smaragdgatan. Foto: Reine Johnsson/Tornstaden.

Tillsammans med Volvo Cars och Framtiden-koncernen ska Stena Fastigheter skapa framtidstro i Tynnered. Det privata bostadsbolagets vd ser nya möjligheter.

Stena Fastigheter, Volvo Cars och kommunala bostadskoncernen Framtiden i Göteborg inleder ett affärsmässigt och strategiskt samarbete.

Målet är att Tynnered 2025 inte längre ska vara ett särskilt utsatt område, utan istället ett område som präglas av framtidstro och entreprenörskap, där man kan förverkliga sina drömmer och ha sin egen försörjning.

Cecilia Fasth på Stena Fastigheter.

– Samarbetet möjliggör för oss att växla upp vårt arbete ytterligare i Tynnered. Aktiviteter och insatser vi redan gör idag kan vi öka i omfattning, säger Cecilia Fasth, vd på Stena Fastigheter.

Stadens mål 2025
Det här samarbetet är en del i Göteborgs stads arbete med målsättningen att inga stadsdelar ska vara med på polisens lista över särskilt utsatta områden 2025.

Samarbetet i Tynnered ska vara långsiktigt och innebär satsningar på skola, fritid, arbete och hållbar stadsutveckling. Samtidigt bjuder bolagen in fler aktörer att medverka för att skapa förutsättningar för att stärka stadsdelens utveckling.

Ökade insatser
Cecilia Fasth berättar till exempel att Stena Fastigheter kommer att kunna ta emot dubbelt så många sommarjobbare i år jämfört med i fjol.

– Vi får också möjligheten att långsiktigt utöka våra insatser till att omfatta fler aktiviteter/investeringar och bredda nätverket för flera av våra hyresgäster. Att satsa bredare på utbildning, riktade utbildningsinsatser och hållbara mobilitetslösningar är bara några exempel, säger hon.

”Förutsättning för att lyckas”
Om samarbetet blir lyckat kan det leda till fler liknande samarbeten i andra utsatta områden.

– Stena tror att långsiktiga samarbeten är en förutsättning för att lyckas att skapa trygga och trivsamma kvarter med framtidstro. Vi ser fram mot att arbeta med Framtiden och Volvo i Tynnered och hoppas det skall inspirera till liknande samarbeten på andra håll och att de vi etablerat kan vidareutvecklas.

Gårdsten som förebild
Terje Johansson, vd och koncernchef på Framtiden, ser Gårdstensmodellen som en förebild för att lyfta Tynnered och andra utsatta områden i Göteborg.

Terje Johansson på Framtiden.

– Baserat på Framtidens erfarenhet från Gårdsten vet vi att det är möjligt att förflytta särskilt utsatta områden bort från polisens lista. Framtidens strategi för att lyckas med samma förflyttning i fler områden är fokus på framtidstro och trygghet genom det vi kallar superförvaltning. Samarbetet med Volvo Cars och Stena Fastigheter kommer att visa på kraften när många aktörer, offentliga och privata, drar åt samma håll, säger Terje Johansson vd och koncernchef på Framtiden.

Plantskola för talanger
Även Volvo Cars och Göteborgs stad är övertygade om att samverkan ska ge resultat.

– Vi på Volvo Cars är fast övertygade om att med involvering av engagerade invånare och fokus på konkreta aktiviteter som gör verklig skillnad så kan Tynnered, och andra stadsdelar, bli till plantskolor för både talang och affärsidéer, säger Håkan Samuelsson, VD och koncernchef på Volvo Cars.

– 2025 är ambitionen att Göteborg inte ska ha några särskilt utsatta områden på polisens lista. Det är en tuff ambition men vi ser det som nödvändigt att både staden och andra aktörer satsar på att nå den, säger Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.

Målsättning i Tynnered
Avsikten är att samarbetet långsiktigt ska resultera i:

  • Att Tynnered blir en destination för många Göteborgare.
  • En attraktiv skola där eleverna kommer från området och från övriga Göteborg.
  • Bättre skolresultat än snittet i Göteborg.
  • 1 500 sommarjobb.
  • Jobbtrappa för 300 ungdomar.
  • 500 långsiktiga arbetstillfällen och ökad anställningsbarhet.
  • 100 nya etablerade företag.
  • Erbjudande om moderna mobilitetslösningar till alla som bor i Tynnered.
  • 600 nya bostäder i olika upplåtelseformer.

Gemensamma projekt
Under 2021 kommer bolagen gemensamt besluta om en större jobbsatsning genom en ”jobbtrappa” för ungdomar från Tynnered.

Samarbetet kommer även att titta på utvecklingen av moderna mobilitetslösningar i området. Bolagen kommer också under 2021 att föreslå en inriktning för att göra Tynnered till en attraktiv destination genom att satsa på lokalt entreprenörskap.

Märks redan nu
Bland de första insatserna som kommer att märkas i Tynnered finns bland annat utökad läxhjälp och frukost i skolan och en fördubbling av antalet sommarjobb hos bolagen.

– Stena Fastigheter har många års erfarenhet av att erbjuda tusentals sommarjobb till ungdomar. Vi vet betydelsen av en första rad på CV:t, vilka dörrar som kan öppnas när man helt plötsligt har tillgång till ett nätverk eller vilken skillnad det kan göra att få hjälp med läxorna, säger Cecilia Fasth.

Moderniserar med hyresrabatt
Parallellt med samarbetet har Stena Fastigheter flera egna långsiktiga och pågående satsningar för att lyfta Tynnered. Bland annat moderniserar bolaget 501 lägenheter.

Med start 2017 och fram till 2022 kommer 501 lägenheter på Briljant- och Smaragdgatan i Tynnered att genomgå en varsam modernisering. Det innebär bland annat att stammar byts, badrummen renoveras, ventilationssystem förbättras och köken utrustas med köksfläkt.

Stena Fastigheter har ansökt om medel från Boverket som beviljat stöd på drygt 56 miljoner kronor. Det innebär att hyresgästerna under de sju närmaste åren efter moderniseringen slipper betala den hyreshöjning som en standardförbättring annars skulle innebära.

Bygger och anpassar
I Tynnered kommer Stena Fastigheter dessutom att bygga nya bostäder, en förskola, ett äldreboende som står klart i juni och ett nytt seniorhus med 73 lägenheter.

Stena satsar också på trygghetsboende i sina bostadsområden i Tynnered. 100 hyresgäster över 70 år kommer få sina nuvarande lägenheter extra tillgänglighetsanpassade och möjlighet att delta på olika sociala aktiviteter tillsammans med sina grannar.

100 trygghetsboenden
I trygghetspaketet som installeras i varje lägenhet ingår elektroniskt tittöga, spisvakt och hjälpmedel i badrum som stödhandtag eller handledare. Fastigheternas entréer och de gemensamma ytorna anpassas så de uppfyller tillgänglighetskraven för trygghetsboende. Det innebär bland annat automatiska dörröppnare och sittplatser för pauser.

Stena Fastigheter har beviljats kommunala subventioner för 100 stycken trygghetsboenden i Smyckeparken, vilket innebär att anpassningarna inte påverkar hyresgästens hyra.

Fair Play
För att motverka de negativa effekterna av pandemin har Stena Fastigheter i samarbete med Göteborgs stad och Socialförvaltningen Sydväst dragit igång ett arbetsmarknadsprogram.

Satsningen kallas Fair Play och riktar sig till ungdomar i åldern 18–25 år i bland annat Tynnered. Den pågår hela 2021, med start vid fyra olika tillfällen från och med februari. Varje omgång erbjuder 20 ungdomar heltidssysselsättning i tre månader.

Prova på sport
Lagarbetet är ett initiativ som syftar till att öka välmåendet och minska utanförskapet hos barn och unga i Västra Göteborg. Bakom Lagarbetet står Önnereds Handbollsklubb tillsammans med Stena Fastigheter som ”lagkapten”.

I Lagarbetet får barnen i Tynnered chans att prova på sporter. För att ytterligare öka hälsa och välmående bjuds på frukost på skolan tre dagar i veckan. Utöver det anordnas jobbmässor och praktikplatser enligt Fair Play-programmet.

Kvällsöppet i skolor
Skolan som arena är initiativ från Göteborgs Stad där kommunen öppnar upp skolor i staden på kvällarna för att kunna erbjuda barn en mötesplats. Detta sker i samarbete med andra aktörer och syftet är att ge barn och ungdomar en meningsfull fritid, en hälsosam vardag och ett tryggt sammanhang att umgås i.

I Skolan som arena på Vättnedalsskolan i Tynnered samverkar Göteborgs stad, Stena Fastigheter, Räddningsmissionen och Önnereds HK för att engagera barnen utanför skoltid inom idrott, hälsa och studier.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Läs mer om Stena Fastigheters sociala hållbarhetsarbete i Tynnered

Nybyggnation

Nytt äldreboende

Nytt seniorhus

Trygghetsboende

Satsningar på trygghet

Fair Play

Lagarbetet

Skola som arena

 

 

Förvaltarforum håller i höst ett seminarium om Social hållbarhet och vi planerar att starta ett separat nyhetsbrev på temat.

Är ni intresserade av att bli partner med Förvaltarforum inom Social Hållbarhet kontakta:

Jonas Gustavsson
073 – 415 43 10
jonas.gustavsson@forvaltarforum.se

 

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega