Örebrobostäder lånar el från laddade bilar

Foto: Alexander von Sydow

ÖrebroBostäder ser sina satsningar på laddinfrastruktur som ett sätt att bidra till samhället. Genom att införliva elbilen i fastighetens energisystem kan den laddas upp, lagra och dela energi med närliggande hus.

ÖrebroBostäder (ÖBO) ligger i framkant när det gäller energifrågor. De är bland annat med i det spännande projektet Tamarinden där man talar om att dela på solenergi mellan byggnader.

I samband med det uppstår även frågan med laddbara fordon. Jonas Tannerstad, chef för El och Automation vid ÖBO, ser möjligheten i att införliva elbilen i fastighetens energisystem, tack vare V2G (Vehicle to Grid). Tekniken innebär att elbilar laddas från elnätet men att de också kan ge energi tillbaka. De kan agera som batterier för solcellproduktionen och hjälpa till att lastbalansera elnätet.

– Vi har en stark vision och övertygelse om att bygga samhällsviktig infrastruktur. Vår övertygelse är att vända på begreppet ”hur många elbilar tål elnätet” till ”hur många elbilar behöver elnätet”, säger Jonas Tannerstad i en tidigare artikel här på Förvaltarforum.

Ladda, lagra och dela
Jonas Tannerstad säger att deras satsningar på laddinfrastruktur som sagt inte bara bidrar till möjligheten att ladda, utan också blivit platser som lagrar och delar energi till närliggande hus.

– Investeringen har visat sig vara helt rätt, och vi har redan beslutat om att bygga ut våra laddplatser. Nästa steg är att hitta rätt processer och rutiner för att bana väg för den stora volym som ska hanteras, säger Jonas Tannerstad.

Inspirera och dela med varandra
Förra året mottog ÖBO ett pris för sitt arbete med laddbara fordon – Laddguldet 2021 i kategorin Fastighetsägare. Den 2 december koras årets vinnare.

– När Laddguldet 2022 delas ut är det 85 månader kvar till årsskiftet 2030. Det är en kort tid för många av de företag och kommuner som har klimatmål att uppfylla till 2030. Vi behöver inspirera varandra och dela med oss av vad som fungerar. Jag hoppas att årets vinnare i något avseende verkar för teknisk öppenhet och tillsammans med andra aktörer, som oss på ÖrebroBostäder, bidrar till att förändra en i det avseendet ganska omogen bransch.

Välj öppna lösningar
Jonas Tannerstad tipsar gärna andra fastighetsägare som ska påbörja sin resa med egen laddinfrastuktur.

– Välj laddteknik baserat på tekniskt öppna lösningar, något som bidrar till att minska tekniska och ekonomiska risker. I praktiken [innebär det] laddare med en äkta OCPP-kommunikation och som kopplas till olika backend-system.

Text: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se
 

2030-sekretariatet

  • 2030-sekretariatet är Sveriges nationella sekretariat för omställningen till fossilfria transporter och resor.
  • Bildades samtidigt som 2030-målet antogs för att stötta politiker, näringsliv och resenärer i omställningen.
  • Arbetar med transportsektorns omställning, från drivmedel till fordon och beteende. Har över 60 samarbetspartners.

Laddguldet

  • Laddguldet delas ut till dels Sverige bästa kommun och dels fastighetsägare för deras arbete med att främja laddbara fordon.
  • Priset delas ut till aktörer som med ett helhetsgrepp och på ett långsiktigt sätt verkar för att främja användandet av laddbara fordon, och på så vis skapat förutsättningar för omställningen till en fossilfri fordonsflotta.
  • Vinnande i kategorin fastighetsägare 2021 vad ÖrebroBostäder.

Läs mer om de nominerade för 2022 års pris här!

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega