Lyssna på hur Sollentuna kommun samarbetar för ökad trygghet, 16/11 Clarion Hotell Sign

Om tio år ska det inte finnas några utsatta områden i kommunen. Sollentuna hårdsatsar nu i kampen mot otrygghet, utanförskap och kriminalitet.

Hur Sollentuna planerar att lyckas med det kommer man berätta mer om på seminariet Sociala Investeringar 16 november. Men redan i den här artikeln kan ni får en försmak av hur politiken, polisen och fastighetsägaren jobbar ihop.

Kommunstyrelsens ordförande Henrik Thunes betonar vikten av samarbete med polisen och med fastighetsbolag.

– Jag vill inte sticka under stol med att vi har problem i kommunen. Polisen har tre kriterier; utsatt område, riskområde och särskilt utsatt område. Malmvägen i centrala Sollentuna är ett riskområde som alltså riskerar att bli extra utsatt.

Tystnadskultur och otrygghet
Problemen på Malmvägen handlar främst om kriminella nätverk med åtföljande tystnadskultur och otrygghet. Ett tydligt exempel är fritidsgården i området vars verksamhet infiltrerades av kriminella och till slut tvingades stänga. Planen är att kunna öppna en ny fritidsgård på Malmvägen, enligt Henrik Thunes.

– Men det kommer inte att ske förrän vi har strukturer på plats som säkerställer en trygg och säker miljö för ungdomarna.

I begreppet social hållbarhet lägger Henrik Thunes främst ett humanistiskt och långsiktigt perspektiv.

– Vi måste stoppa inflödet till kriminella nätverk av ungdomar som hoppar av från grundskolan och gymnasiet. Den som kommit in i ett sådant närverk har svårt att ta sig ut, säger Henrik Thunes.

Hans recept är riktade miljoner i kommunens budget till skolor och förskolor i utsatta områden, där barn behöver extra resurser, samt tillskott till kompetens- och arbetsmarknadsnämnden för arbetsskapande åtgärder i samma områden.

Effektiv samordning
Sedan 2017 hålls regelbundet så kallade EST-möten, vilket står för effektiv samordning för trygghet. Deltagare är kommunala företrädare, polisen och representanter för fastighetsbolag.

– Vi definierar nivån av trygghet eller otrygghet i olika områden, rapporterar vad vi ser, till exempel när det gäller misshandel och skadegörelse, berättar Anna Mellström, vd på det kommunala bolaget Sollentunahem med cirka 6 000 lägenheter.

Hon tycker att målet med ett Sollentuna fritt från utsatta områden år 2030 är utmanande men realistiskt att nå.

– Ja, om vi jobbar metodiskt och strukturerat, är tydliga och regelbundet utvärderar vårt arbete. Den samlade satsningen vi gör nu för att nå målet är helt nödvändig.

För Anna Mellström är begreppet boendeinvolvering centralt.

– Före Corona testade vi ett koncept som vi kallade trapphusmöten med boende. Mötena var mycket populära och stärkte en trygghetsskapande grannsamverkan. Vi från Sollentunahem kan ju inte vara på plats dygnet runt, även om vi nu har ambitionen att öka vår synlighet i områdena framför allt morgnar och kvällar.

Det största problemet på Malmvägen är tystnadskulturen som skapar otrygghet och i sig är ett resultat av de kriminella nätverkens aktiviteter, menar Anna Mellström.

Sälja en tredjedel
Under åren 2021 till och med 2023 är tanken att sälja ut en tredjedel av Sollentunahems nuvarande bostadsbestånd till andra värdar. Men samtidigt planeras nybyggnation i Sollentunahems regi av 1 500 lägenheter i kommunen till år 2029. Så på sikt blir Sollentunahems bestånd nästan lika stort som dagens.

– Vi vill ha en mångfald av hyresvärdar i kommunen. Det är en uttalad politisk inriktning. Vi tror att nya fastighetsägare och förvaltare kan bidra med nya idéer och det leder det till valfrihet för hyresgästerna. Dessutom behöver vi pengar till nytt bostadsbyggande och annan samhällsförvaltning, säger Henrik Thunes.

Fler aktörer
Anna Mellström tror också på tanken att fler seriösa och trovärdiga aktörer får ansvar för hyresrätter i Sollentuna.

Hon nämner också begreppet BID, Business Improvement District, som innebär en organiserad långsiktig samverkan mellan aktörer, även kommersiella, inom ett geografiskt avgränsat område.

Sådan samverkan finns i centrala Sollentuna, som omfattar Malmvägen, Sollentuna centrum och rättsvårdande instanser (häkte och tingsrätt). Syftet med BID är att öka attraktivitet, trygghet och fastighetsvärden i området genom gemensamma satsningar på:

  • Att hålla området rent, tryggt och snyggt.
  • Investeringar i den fysiska miljön.
  • Marknadsföring och positionering av området.
  • Affärsutveckling av områdets verksamheter.

– Jag tycker det är bra att politikerna säger vart vi ska. Hur får vi komma på själva. I vårt fall vill vi göra det tillsammans med de boende, förutom med kommunen och polisen, säger Anna Mellström.

Text: Ulf Storm
redaktionen@forvaltarforum.se

Den 16:e november arrangerar Förvaltarforum seminariet Sociala Investeringar som fokuserar på hur arbetet med social hållbarhet blir en lönsam investering och en win-win för boende, samhälle och fastighetsägare. Anmäl er till seminariet här: 
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega