Hyresgästerna får bestämma över Bostadsbolagets miljon

Under våren har hyresgästerna i Biskopsgården och Länsmansgården fått lämna in förslag på vad 1 miljon kronor av Bostadsbolagets budget ska användas till. Det stärker den lokala demokratin och bidrar till gemenskapen säger bolaget.

Enligt Bostadsbolaget är de först i Norden med att låta hyresgästerna vara med och själva bestämma över en del av boendebudgeten. Syftet är att dels stärka hyresgästernas möjlighet att vara delaktiga i att utveckla sitt område och stärka den lokala demokratin, dels att främja umgänget mellan grannar genom att förverkliga de idéer de själva tror kan bidra till gemenskap.

Får människor att mötas
De tre förslag som flest röstade på, och som kommer genomföras, är vattenlek på sommaren och skridskor på vintern, odling och växter för gemenskap samt utomhusbio.

– Det är sådant som verkligen får människor att mötas och göra något spännande och roligt tillsammans, säger Amanda Sjöstrand, utvecklingsledare i Norra Biskopsgården för Bostadsbolaget.

Förankring i området
Av 80 inkomna förslag var de två av de tre projekten som innehåller flera olika förslag som antingen liknat eller kompletterat varandra.

– Det ger projekten än mer förankring i området – många har tänkt på och önskat samma sak. Vi tror på den här typen av direkt demokrati där hyresgästerna själva engagerar sig och kommer med förslag som alla sen får rösta på, säger Amanda Sjöstrand.

Förslagsträffar och turnéer
För att fånga in förlagen skickades blanketter ut till alla hushåll. Dessa kunde sedan lämnas in i brevlådor vid Bostadsbolagets kontor i området samt vid mötesplatsen Orkanen. Det gick även att lämna in förslag via bolagets digitala plattform.

– Vi höll också ”förslagsträffar” digitalt då vi fångade upp idéer som följdes upp. Vi fick även tillfälle att ha ett par ”förslagsturnéer” utomhus i våra områden. Jag som projektlett boendebudgeten fick också in ett antal förslag via mejl och telefon, berättar Amanda Sjöstrand.

Stärkta kontakter med skolor och föreningar
Konceptet har fallit väl ut och nu är det tredje året det genomförs i Biskopsgården. Tidigare förslag som realiserats är bland annat matträffar, läxhjälp, fotbollsturneringar och träning för kvinnor, säger Amanda Sjöstrand.

– Rent konkret har boendebudgeten inneburit att det har hänt en massa bra, nya saker i våra områden. Samtidigt har vi stärkt våra kontaktytor med hyresgäster, föreningar och skolor i området. Ett av årets vinnande projekt kommer att genomföras i samverkan med en odlarförening i området. Ett annat har kommit in via ett samarbete med en skola i närområdet.

– Bostadsbolaget gör många olika satsningar för att främja positiv utveckling i de områden vi kallar utvecklingsområden. Ordet främja är viktigt här eftersom de positiva krafterna finns i boendes och lokala aktörers kunskap, idéer och engagemang. Det vi som bostadsbolag behöver göra är skapa goda förutsättningar, och där är boendebudgeten ett viktigt verktyg. Genom boendebudgeten ges hyresgäster möjlighet att på ett direkt sätt påverka utvecklingen i området, säger Amanda Sjöstrand.

De boende har kunskap om områdena
I år fick Bostadsbolaget in fler förslag än tidigare, trots att det fanns mindre möjlighet att möta hyresgästerna fysiskt. Enligt bolaget tyder det på att det finns ett stort intresse hos hyresgästerna att vara med och påverka sin boendemiljö och framöver planerar de att låta hyresgäster i fler områden få göra samma sak.

– De boende sitter på den viktigaste kunskapen vi har om våra områden, säger Amanda Sjöstrand.

Fakta
Bostadsbolaget (Göteborgs stads bostadsaktiebolag) är ett av Göteborgs större allmännyttiga bostadsföretag, med över 24 000 lägenheter. Bolaget ingår i Framtidenkoncernen, som är en del av Göteborgs Stad.

 

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega