Goda värderingar lockar nya medarbetare

varlden_artikelVärderingar på jobbet är viktigare än någonsin för att företag ska klara sig i konkurrensen, visar en ny undersökning.

Åtta av tio svenskar, 83 procent, tycker att det är viktigt att arbetsgivare organiserar verksamheten utifrån tydliga värderingar. Men bara sex av tio anser att deras nuvarande arbetsgivare gör det. Det visar en undersökning av Sveriges största arbetslivspanel, Manpower Work Life.

Siffran är något högre bland kvinnor (88 procent) än bland män (78 procent).

– Värderingar är viktigare än någonsin för att företag ska klara sig i konkurrensen. I dag frågar vi oss vad ett företag står för, inte bara om vi tycker att deras produkter eller tjänster är bra, säger Lars Forseth, vd på ManpowerGroup Sverige.

Trend bland unga
– Vi ser en tydlig trend där företag som berättar om sina värderingar lyckas bättre med att locka och behålla duktiga medarbetare. Lönekuvertet räcker inte längre – framför allt unga människor motiveras i stället av att känna att de bidrar till ett högre syfte på jobbet, säger Lars Forseth.

Var femte svensk, 19 procent, anser att det som lockar mest med drömjobbet är en möjlighet att hjälpa andra och förbättra samhället, enligt en undersökning från Manpower Work Life tidigare i år. Det kan till exempel jämföras med att sju procent prioriterade lönen, och bara en procent ansåg att status lockade mest.

 

Så kan ni arbeta med värderingar

  • Formulera tillsammans. Involvera alla medarbetare i arbetet med att ta fram en värdegrund. Sammanfatta gemensamt värdegrunden i ett fåtal positiva värdeord och beskriv vad de betyder i den dagliga verksamheten.
  • Gör det levande. Låt inte värdegrundsarbetet stanna vid nedskrivna ord, utan se till att värderingarna genomsyrar den dagliga verksamheten. Skapa rutiner för hur värdegrunden återkommande kan diskuteras vid exempelvis rekrytering, interna möten och utvecklingssamtal.
  • Lev som ni lär. Cheferna på företaget måste föregå med gott exempel och leva som de lär.
  • Lyft fram medarbetare som agerar i enlighet med värdegrunden som positiv inspiration för hela företaget.

 

Undersökningen i korthet

På frågan ”Hur viktigt tycker du att det är att din arbetsgivare organiserar verksamheten utifrån tydliga värderingar?”, svarade 83 procent att de tycker det är viktigt. Siffran är något högre bland kvinnor (88 procent) än bland män (78 procent). På frågan ”Gör din arbetsgivare detta?” svarade 59 procent ja.

 

Om Manpower Work Life

Manpower Work Life-undersökningarna genomförs två gånger per år av Kairos Future på uppdrag av ManpowerGroup Sverige. Manpower Work Life-panelen i Sverige består av närmare 20 000 personer och är representativ för den arbetsföra befolkningen med avseende på kön, ålder och bostadsort. Den senaste undersökningen genomfördes under september 2016 och omfattar anställda, egenföretagare, arbetssökande och studerande. 4 398 personer deltog.

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega