Stockholms Stadsmission vill samarbeta med bostadsbolag mot hemlöshet

Pernilla Parding, programansvarig på Stockholms Stadsmission

Pernilla Parding, programansvarig på Stockholms Stadsmission

Tillsammans med bostadsbolagen vill Pernilla Parding, på Stockholms Stadsmission, nu ta krafttag mot hemlösheten.
– Vi söker samarbeten med alla i branschen som vill bidra till en positiv samhällsutveckling och socialt hållbart boende.

Hon har en nyinrättad tjänst som programansvarig för Stockholms Stadsmissions satsning Bostad 2030, där visionen är noll antal hemlösa det året. Den senaste statistiken (Socialstyrelsen 2017) visar på drygt 7 000 människor utan bostad i Stockholms län.

– Men det finns ett stort mörkertal, säger Pernilla Parding. Räknar vi alla utan fast bostad; de som hyr svart, kanske bara en madrass på ett golv, tvingas flytta runt mellan många tillfälliga boenden, så är det verkliga antalet utan hem långt mycket högre.

”Bostad först” är parollen för Stockholms Stadsmission. Tanken är att en bostad är grunden för att kunna lösa andra problem. Förutsättningar skapas för hälsa, trygghet, arbete, studier och delaktighet i samhällslivet – medan hemlöshet leder till utanförskap på flera plan.

Stor målgrupp
Pernilla Parding talar om två typer av hemlöshet – social respektive strukturell. Strukturell hemlöshet handlar om människor som aldrig kommit in på bostadsmarknaden, fast de kanske inte har så stora problem i övrigt. Det här gäller bland annat unga vuxna och även barnfamiljer.

– En del av de som är hemlösa av strukturella skäl kan med tiden och egna nätverk lösa sin boendesituation, säger Pernilla Parding.
Här återfinns till exempel unga vuxna som trots allt har föräldrar att bo hos. Men en växande andel kan inte ta sig ur sin otrygga boendesituation av egen kraft. De har heller inte rätt till långsiktiga boendelösningar från socialtjänsten. Dessa hamnar i ett glapp som dagens system inte kan hjälpa på ett bra sätt, anser Pernilla Parding.
– Precis här finns en stor del av vår målgrupp. Lever man länge i strukturell hemlöshet ökar dessutom risken att man får sociala problem och ett mer komplext utanförskap. Många i denna situation är barn och vi är allvarligt oroade för deras situation.

– Social hemlöshet är ofta kopplat till missbruk eller psykisk ohälsa. För dessa människor ska samhället ha resurser, även om det inte alltid fungerar som det ska. Här jobbar vi med modellen Bostad först, som har god evidens och är en internationellt erkänd metod.

Dedikerad satsning
Idén med Stockholms Stadsmissions satsning på Bostad 2030 och

är att få fram fler socialt hållbara bostäder för människor som står långt ifrån bostadsmarknaden.

– Det är en dedikerad satsning där vi vill gå från ord till konkret handling. Från och med nu i höst och två år framåt tänker vi starta fem till sex pilotprojekt där vi krokar arm med andra i branschen för att få fram socialt hållbara bostäder på olika sätt, säger Pernilla Parding.

Stockholms Stadsmission vill med dessa pilotprojekt få fram ett stort antal bostäder som är lågt prissatta och som går till människor som står sist i bostadskön. Här ska man kunna bo bra och bo kvar.

Pernilla Parding ser inga begränsningar och pratar om allt från nybyggen till lägenheter i tomma före detta kontorshus, där förvärvande och förvaltning kan ske i samarbete mellan fastighetsbolag och Stockholms Stadsmission och där en del av lägenheterna kan erbjudas människor i hemlöshet.

– Modeller för allt detta behöver givetvis utformas tillsammans med aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen. Kanske är hyreslägenheter i kooperation en bra form? Och hur skapar vi socialt hållbara bostäder som blir trygga och trivsamma för hela kvarteret?

– Vi behöver hjälpas åt. Vi bjuder in alla intresserade fastighetsbolag till samtal och vi har också ett integrationstänkande. Vi ska alltså inte ha ett helt hus med bara före detta hemlösa, här behöver vi tänka mångfald och innovation.

Engagerad socionom
Pernilla Parding är socionom, har tidigare arbetat i kommunal socialförvaltning. Sedan början av seklet har hon dock haft olika roller inom Stockholms Stadsmission, ofta med fokus på just hemlöshetsfrågan.

Det går inte att ta miste på hennes stora engagemang i frågan.

– Djupast handlar ju detta om mål 11 i Agenda 2030 som antogs 2015 av FN:s generalförsamling. Målet är att bidra med socialt hållbara bostäder i socialt hållbara kvarter, som blir till socialt hållbara städer.

Det målet går inte att förena med hemlöshet, menar Pernilla Parding. Av de pilotprojekt hon vill kunna vara med att dra igång under de närmaste två åren tror hon att ett par ska kunna bli permanenta lösningar, som går att skala upp och bli till inspiration för andra.

Bland de bolag som redan idag samarbetar med Stockholms Stadsmission i kampen mot hemlösheten i Stockholms län finns bland annat Stena Fastigheter, Wallenstam AB, AFA Fastigheter, Malmegårds Fastighets AB och Wallfast AB.

Bobyrån
En av modellerna för att motverka hemlöshet, som ovan bolag har bidragit till att bygga upp, är Stockholms Stadsmission Bobyrån. Den fungerar som en extern ”mjuk” fastighetsförvaltare. Idag förfogar Bobyrån över cirka etthundra lägenheter där 238 individer bor just nu.

Bobyrån får lägenheter av främst privata värdar. Stockholms Stadsmission har förstahandskontrakt och hyr ut i andra hand till hemlösa.

– På så vis blir vi en garanti inför hyresvärden att boendet sköts enligt hyreslagen, säger Pernilla Parding. Här kan vi också ägna tid åt att mer genomgripande hjälpa hyresgästen att sköta boendet. Det kan handla om skuldrådgivning och ett digitalt utanförskap. Man kanske behöver hjälp med att ordna bank-id till exempel.

Fungerar allt som det ska kan hyresgästen sedan överta förstahandskontraktet.
Modellen med extern förvaltning fungerar bra och är ett av huvudspåren som Pernilla Parding inom ramen för programmet vill vidareutveckla till mycket större volymer:

– Varför inte 300 lägenheter i omlopp innan programtiden går ut?

Text: Ulf Storm
redaktionen@forvaltarforum.se

 

Kontakta Stockholms Stadsmission
Pernilla Parding, 070-4256690
Bobyrån: Tanja Kuller, 070-425 64 38
Läs mer om Bobyrån

 

Fakta: Lång kamp, ny satsning
– Kampen mot hemlösheten har varit en huvudfråga för Stockholms Stadsmission sedan starten år 1853.
– Bostad 2030 är en ny satsning mot hemlösheten som sker i samverkan med fastighetsbolag och förvaltare i Stockholms län.
Fakta: Nationell strategi
Sveriges Stadsmissioner betonar i sin rapport ”Hemlös 2020” vikten av en ny nationell strategi mot hemlöshet och ser sex nödvändiga byggstenar:
1. Bostad Först en nödvändig utgångspunkt.
2. Statligt ansvarstagande krävs för att bryta hemlösheten.
3. Tydliga krav på kommunerna är nödvändigt.
4. Socialtjänstlagen behöver uppdateras.
5. Samverkan är en nyckel till framgång.
6. Vi behöver bygga hållbara samhällen.
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega