Stockholmshem anställer kvartersodlare

Foto: Damir Radovic

Stockholmshem har anställt hyresgäster som kvartersodlare för att skapa gemenskap och trygghet i bostadsområdet.

2018 anställdes hyresgäster i Rinkeby och Hässelby som kvartersodlare på deltid och utbildades av stadsodlingscoacher från Boodla.

Tjänsten är på 20 procent och kvartersodlarens uppgift är att informera och involvera grannar och ansvara för att odlingen fungerar. Att få igång andra aktiviteter i anslutning till odlandet är ett extra plus.

Muralmålning och utsmyckningar
I Rinkeby betydde det att betongen bokstavligen blomstrade i form av en stor muralmålning och olika utsmyckningar. Och i september ordnades en skördefest av alla odlare tillsammans där besökarna kunde smaka på godsakerna, umgås och se olika uppträdanden.

– Själva odlandet är viktig men bara en liten del av allt det positiva som kommer ur en odlingsgemenskap. Vi skapar mötesplatser som är viktiga för trivsel och trygghet och vi ser att förstörelse minskar betydligt när engagerade barn finns med, säger Karoline Löfstedt, verksamhetsutvecklare och projektledare.

Sociala och kulturella aktiviteter
Nu börjar sökandet efter 2019 års nya kvartersodlare, annonser är uppsatta i Stockholmshems hus och vi utökar med ytterligare en kvartersodlare i Rinkeby. Karoline hoppas att kvartersodlandet ska spridas till ännu flera gårdar:

– Vi ser nu över hur vi kan utveckla kvartersodlingen tillsammans med våra kollegor på plats. Det är ju de som tillsammans med kvartersodlaren och frivilliga från kvarteret spelar huvudrollen.

Kvartersodling handlar också om både sociala och kulturella aktiviteter som alla gör tillsammans.

Källa: Stockholmshem

Kvartersodlare – så här funkar det
Boodla stadsodlingscoacher arbetar med konceptet Kvartersodlare på uppdrag av Stockholmshem

Kvartersodlare innebär att Boodla utbildar och anställer en eller flera personer som bor i kvarteret där man startar en odlingsgemenskap. Utbildningen handlar om hur man odlar ekologiskt, hur man organiserar arbetet samt engagerar och hanterar grannar

Tjänsten som kvartersodlare är på 20 procent och omfattar cirka ett halvår

Kvartersodlaren startar verksamheten på plats vilket betyder att informera och involvera grannar, sprida sin odlingskunskap och ta huvudansvaret för att odlingen fungerar. Att ta hand om de sociala värdena ingår, till exempelvis att se till att ta en fika tillsammans och gärna att det händer andra sociala och kulturella saker i anslutning till trädgården

Kvartersodlarna använder Instagram för att berätta om allt som händer i trädgården och resultatet

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega