Nya studier för bättre fastighetsekonomi

Hur påverkas hyran av miljöcertifieringar, vilka drivkrafter har hållbarhetsarbetet och hur ser framtidens kontor ut? Det är några av ämnena för årets examensarbeten på KTH.

Sex av masterelevernas mest intressanta examensarbeten i år inom ämnesområdet fastighetsekonomi och finans presenterades vid ett webb-möte den 8 juni. Mötet arrangerades av SEPREF – the Swedish Property Research Forum.

Här följer kortfattade beskrivningar av de fem examensarbetena från KTH med länkar till elevernas egna PDF-presentationer där resultaten redovisas.

Högre hyra med certifiering?
I en empirisk studie har mastereleverna Alexander Köhler och Johan Rydholm undersökt hur hyresnivån påverkas av miljöcertifieringar. Tillför miljöcertifieringar ett högre värde för kontorsfastigheter?

Läs mer om studien

Vad driver hållbarhetsarbetet?
Mastereleverna Jenny Fält och Cassandra Steffensen har studerat drivkrafterna, finansiella incitament och överväganden vid affärsbeslut när det gäller hållbarhetsarbete i vinstmaximerande organisationer.

Läs mer om studien

Är Stockholmshyra vägen framåt?
Mastereleven Louise Strömbäck har i en studie undersökt hur hyressättningsmodellen Stockholmshyra är uppbyggd och jämfört den med befintliga modeller med systematisk hyressättning på den svenska bostadsmarknaden.

Läs mer om studien

Hur ser framtidens kontor ut?
Mastereleverna Astrid Lundman och Astrid Ålander har gjort en scenario-studie av hur det framtida kan se ut med hänsyn till framstegen inom digitalisering. Syftet har varit att ta reda på intressenternas förväntningar på det framtida kontoret.

Läs mer om studien

Hur förändrar pandemin kontoren?
Mastereleven Jasmin David har gjort en studie om kontorets framtid efter Covid-19. Hon har undersökt hur pandemin kommer att förändra trenderna för kontorslokaler. Studien är baserad på intervjuer med branschens huvudaktörer.

Läs mer om studien

Branschens inställning till kreditfonder
Mastereleverna Fredrik Blomqvist och August Wilhemsson har frågat svenska fastighetsbolags om deras uppfattning om och användning av kreditfonder för fastighetsfinansiering. Studien redovisar bland annat för- och nackdelar med fonderna.

Läs mer om studien

Tillgängliga på DIVA
Examensarbetena i sin helhet kan efter sommaren läsas och laddas ned på portalen DIVA som nås med länken DIVA-link (filtrera till 2021 för att begränsa urvalet).

Inom ämnesområdet fastighetsekonomi och finans görs nu 40 arbeten på masternivå och drygt 40 på kandidatnivå.

Om du har förslag på ämnen för framtida examensarbeten kan du registrera dessa på KTH:s exjobbsportal.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega