Ny forskning för bättre fastighetsekonomi

Sveriges största coliving-boende har studerats i ett examensarbete. Foto: Wallenstam

Hur kan fastighetsbranschen arbeta med lokalhyror, marknadsfinansiering, återbruk och coliving? Fem nya examensarbeten från KTH ger dig vägledning.

Några av masterelevernas mest intressanta examensarbeten i år på Avdelningen fastighetsekonomi och finans presenterades vid ett webb-möte den 9 juni. Mötet arrangerades av SEPREF – the Swedish Property Research Forum.

Flera bolag i fastighetsbranschen har varit engagerade i forskningen, till exempel Svefa, Colive, Wallenstam, Cushman & Wakefield, Datscha och AMF Fastigheter.

Här följer kortfattade beskrivningar av de fem examensarbetena med länkar till elevernas egna PDF-presentationer där resultaten redovisas.

Geotracking och hyror i Stockholm CBD
Har geotracking påverkan på hyrorna för detaljhandeln? Finns det en linjär korrelation med statistisk betydelse mellan geotracking när det gäller Footfall och marknadshyra fastställd för detaljhandeln inom Stockholm CBD?

Mastereleverna Lisa Olsson & Klara Martinsson.

Geotracking innebär att man via GPS-data från en smartphone eller andra GPS-aktiverade enheter kan spåra den persons rörelsemönster och se var han eller hon har varit. Footfall betyder antalet möjliga kunder som besöker en butik under en viss period. Och CBD står för ”Central Business District”.

Läs presentationen här

Hyresförhandlingsprocessen och butikshyror
Klyftan mellan detaljhandlare och fastighetsägare på en föränderlig marknad. Hur påverkar förväntningarna om framtiden hyresförhandlingar och är teorin om rationella förväntningar tillämplig på förhållandet mellan detaljister och fastighetsägare?

Mastereleverna Filip Gyllenberg & Johan Koppfeldt.

Läs presentationen här

Marknadsfinansiering i fastighetsbranschen
Vilka för- och nackdelar finns med en växande marknadsfinansiering ur samhällets, bankernas, investerarnas och fastighetsbolagens perspektiv?

Mastereleverna Fanny Algstedt & Hilda Skoglund.

Läs presentationen här

Möjligheter och lösningar för återbruk på svenska kontor

En masterstudie om avfallsminimering vid lokalanpassningar. Hur kan fastighetsägaren samverka med hyresgästen för att öka återbruk i lokalanpassningsprojekt?

Mastereleverna Mikaela Butrs & Moa Fasih.

Läs presentationen här

Coliving-fastigheter i Sverige: en ny investeringsmöjlighet

Finns det några skillnader mellan investeringar i konventionella hyresfastigheter och coliving-utrymmen? Hur justeras nyckelfaktorerna i samband med investeringsanalys för den här typen av investeringar?

Mastereleverna Louise Melander & My Almgren.

Läs presentationen här

Tillgängliga på DIVA
Examensarbeten i sin helhet kan efter sommaren läsas och laddas ned på portalen DIVA som nås med länken DIVA-link (filtrera till 2020 för att begränsa urvalet).

Inom Avdelningen fastighetsekonomi och finans görs nu 37 arbeten på masternivå och ett 50-tal på kandidatnivå.

Om du har förslag på ämnen för framtida examensarbeten kan du registrera dessa på KTH:s exjobbsportal.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Snabbfakta om KTH-utbildningen

Avdelningarna för fastighetsekonomi och finans respektive för fastighetsföretagande och finansiella system vid KTH studerar fastigheter, bostäder och fastighetsmarknaden.

Undervisning och forskning omfattar områden som fastighetsföretagande, urban och regional utveckling samt bostadsekonomi baserat på främst företags- och nationalekonomisk teori.

Avdelningarna ingår i Institutionen för fastigheter och byggande som är landets ledande akademiska miljö för forskning och utbildning inom juridik, ekonomi, management, finansiering och geodesi med koppling till fastighetsutveckling, byggande och fastighetsförvaltning.

Här utbildas mark- & fastighetsjurister, fastighetsutvecklare, mäklare, fastighetsekonomer, byggprojektledare samt geodeter. Institutionen är ansvarig för två kandidatprogram, två masterprogram samt tre inriktningar inom civilingenjörsprogrammet i Samhällsbyggnad.

Läs mer på kth.se/fob.

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega