Lokala tillstånd med 5G                    

En egen frekvens inomhus med 5G. Det kan bli verklighet med Lokala tillstånd från PTS. Förslaget är på remiss och det är hög tid för fastighetsbranschen att reagera – med rekordpengar från EU.

EU-kommissionen satsar nämligen rekordstora belopp på utbyggnaden av 5G, med start redan 2021.

Återhämtningspaketet RRF (The Recovery and Resilience Facility) ger en historiskt hög nivå av offentlig finansiering (750 miljarder euro) för omstart av ekonomin och för att öka privata investeringar i viktiga sektorer och teknik.

Investeringar i 5G har prioriterats och kommer att utgöra en stor del av de 130 miljarder euro som riktar sig till digital utveckling för perioden 2021-2023.

Bevaka sina intressen
RRF är en satsning som överträffar Marshall-planen efter andra världskriget. Marshall-planen bidrog till att återuppbygga ett krigshärjat Europa. Återhämtningspaketet RRF bidrar till att bygga upp Europa efter corona-krisen. Med fokus på 5G som ryggraden i Europas digitalisering.

Därför blir det kommande förslaget om Lokala tillstånd från Post- och telestyrelsen (PTS) extra angeläget för fastighetsägare att sätta sig in i.

Risken är annars påtaglig att tredje part börjar bygga nät i fastighetsägarnas egna fastighetsbestånd. Med stöd i lagen och med kommande finansiering från EU. Fastighetsägarna bör därför bevaka sina intressen. Nu händer det mycket som påverkar fastighetsägares inomhusnät.

Remissrunda till 15 juni
I november 2020 överklagade Huawei tilldelningsvillkoren inför 5G-auktionen till Förvaltningsdomstolen (Kammarrätten). Domstolens beslut angående Huaweis överklagande efter licensieringen meddelas i månadsskiftet maj-juni 2021. Troligen inväntar PTS domslutet rörande Huawei, innan det slutliga beslutet om Lokala tillstånd tas.

PTS har startat en remissrunda och konsultationer om Lokala tillstånd och remissvaren skall vara hos PTS senast den 15 juni. PTS föreslår att man kan börja ansöka om Lokala tillstånd i september i höst. Säpos och Musts krav på vilka telekomleverantörer som får användas i 5G kommer troligen att gälla även i fastighetsnät.

Det är mycket viktigt att tongivande fastighetsägare deltar i remissrundan och i konsultationerna med PTS. Fastighetsägare behöver tillsammans begära möten med PTS och förklara vad som är acceptabelt och oacceptabelt i föreslagna licenstilldelningsvillkor.

Mobiloperatörerna har redan sina kanaler öppna mot PTS och de har många jurister som är vana att förhandla med PTS och domstolar när det gäller telekomlagstiftning och licensvillkor.

Nationell roaming ett krav
När det gäller nationell roaming, Ledningsrättslagen (1973:1144) och de nya reglerna i LEK, Lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) om tillträde till fastighetsnät, behöver fastighetsägarna klargöra:

  1. Hur kan fastighetsägare säkerställa att mobiloperatörerna går med på nationell roaming till fastighetsägarnas egna nät.
  2. Hur kommer Ledningsrättslagen och tillträdesreglerna i LEK i praktiken att påverka fastighetsägarna och vilka ändringar behöver komma till stånd för att fastighetsägarna inte ska bli överkörda.

Tåget står på perrongen och avgår snart. EU bidrar med rekordstor finansiering för 5G-utbyggnad med start 2021.

Det är hög tid för fastighetsägarna att agera ifall de vill ha inflytande over de datakommunikationstjänster som ska säljas i fastighetsnäten i de egna byggnaderna. Nu och i framtiden.

Jan Danielsson och Bengt Simonsson

Jan Danielsson och Bengt Simonsson är projektledare för projektet 5G i byggnad som startade på Campus KTH i december 2018. Bägge författarna har mångårig industriell erfarenhet. Jan Danielsson har varit verksam inom telekom sedan 1978.

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega