KTH


KTH och MIT utvecklar smarta staden

KTH och MIT, som är ett av världens högst rankade universitet, inleder ett forskningssamarbete kring stadsplanering och stadsutveckling där Stockholm stad ingår och är i fokus för forskningen.
KTH presenterar examensarbeten

Flexibla kontor som affärsmöjlighet, co working-konceptens framgång och utvecklingen av hyreskontrakts utformning. Det var några av ämnena när KTH:s elever presenterade sina examensarbeten inom förvaltning.