KTHUpp till 25 procent effektivare solceller

Forskare vid KTH har gjort ett genombrott när det gäller solcellsteknik. Genom att kombinera en speciell typ av nanopartiklar med mikrolinser har de utvecklat en film som kan appliceras ovanpå vanliga solceller.KTH och MIT utvecklar smarta staden

KTH och MIT, som är ett av världens högst rankade universitet, inleder ett forskningssamarbete kring stadsplanering och stadsutveckling där Stockholm stad ingår och är i fokus för forskningen.