Så lyckades Stena Fastigheter med sin energieffektivisering

Stena Fastigheter överträffade sitt mål och sänkte energianvändningen med 30 procent på tio år. Företagets energi- och miljöchef Jonas Larsson berättar hur det gick till.

Stena Fastigheter, som är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag, satte för 10 år sedan ett mål att minska sin användning av värme, fastighetsel och vatten med 20 procent fram till 2020, i hela sitt fastighetsbestånd.

Ett mål som nu har överträffats – Stena Fastigheter har mellan 2010 och 2020 minskat sin användning av värme med 30 procent, fastighetsel 38 procent, förbrukning av vatten med 21 procent, i genomsnitt i hela sitt fastighetsbestånd.

Avgörande framgångsfaktorer
Vilka var de viktigaste framgångsfaktorerna i energieffektiviseringen?

– Vi har haft dedikerad och utbildad personal för att jobba med detta på heltid samt haft en ägare som har varit beredd att satsa på detta ekonomiskt, vilket också har visat sig vara ekonomiskt lönsamt, säger Jonas Larsson.

Manuellt utgångsläge
När målen sattes fick Stena Fastigheter se över sin organisation, och det anställdes dedikerade personer som skulle driva arbetet med energieffektivisering och miljöfrågor.

Då, 2010, fanns det nästan inga så kallade uppkopplade fastigheter. All kontroll och reglering fick göras manuellt ute på plats, även avläsningen av data skedde manuellt och endast en gång i månaden.

Automatiserade arbetet
I dag är alla Stena Fastigheters fastigheter uppkopplade till automatiserade system, som kan nås via ett eget tekniskt nät.

Jonas Larsson berättar att automatiseringen har bidragit till att minska energianvändningen.

– Att vi idag har tillgång till alla våra fastigheter 24/7 gör att vi har lättare att analysera, styra, optimera samt felsöka.

Samarbete för effektbesparing
Företaget samarbetar också med lokala fjärrvärmebolag för att bidra med effektberäkningar, för att på så sätt klara målet att bli fossilfritt.

– Detta är framförallt en effektbesparing, men visst ligger här även till viss del en energibesparing, säger Jonas Larsson.

Investering i smart teknik
Stora investeringar i teknisk utrustning och nät har gjorts under tioårsperioden för att nå energimålet. Jonas Larsson räknar upp de viktigaste delarna i den nya tekniken:

 • Närvarostyrd LED-belysning vilket genererat minskad elanvändning.
 • Ventilation med återvinning vilket genererat minskad el- och värme-användning.
 • Utbyte av frånluftsfläktar vilket genererat minskad elanvändning.
 • Lägenhetsgivare för att på så sätt optimera inomhustemperaturen och ge jämnare inomhustemperatur.
 • Väderstationer vilka genererat minskad värme-användning och jämnare inomhustemperatur.
 • Tekniskt nät där vi har möjlighet att koppla upp allt i fastigheterna och då framför allt framtidssäkra insamling av data i egen regi.
 • Ny fastighetsautomation i hela beståndet.
 • Mätinsamlingsenheter ute i fastigheterna som samlar in alla data och skickar den till vår server för lagring och sedan vidare för analysering.

Egenproducerad el
Stena Fastigheter gick i januari 2020 över till egenproducerad el genom ett samarbete med Stena Renewable.

Jonas Larsson berättar att idag får alla Stena Fastigheters cirka 500 fastigheter sin energi från Stena Renewables vindkraftpark Grytsjö i Laholms kommun. Han konstaterar att det är en viktig pusselbit för att Stena Fastigheter ska kunna bli fossilfritt.

Jobbar med hyresgästerna
Jonas Larsson berättar hur Stena Fastigheter även jobbar för att hyresgästerna ska minska sin energianvändning och minska sitt klimatavtryck.

– Vi erbjuder våra hyresgäster ett mycket förmånligt elavtal via det digitala elbolaget Tibber, vilket innebär att även våra kunder kan köpa fossilfri och lokalproducerad el från vår vindkraftpark i Halland. Via en app kan de i realtid följa sin användning och få tips på hur de kan minska den. Vi informerar även via vår hemsida med tips och idéer om hur de kan minska sin användning.

Halvera klimatavtrycket
Energifrågan är en av flera viktiga pusselbitar i företagets hållbarhetsarbete för att halvera sitt klimatavtryck till 2030. Jonas Larsson berättar om några av delmålen för att nå dit.

– Vi har som mål att minska vårat klimatavtryck med 25 procent till 2023 utifrån 2018. I Malmö-bolaget har man även skrivit på LFM30 vilket är en lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö till 2030.

Energilagring med bussbatterier
Ett annat intressant projekt för att nå målen i klimatarbetet är att Stena Fastigheter i december 2019 startade ett samarbete med Volvo Bussar och Stena Recyclings dotterbolag BatteryLoop.

Projektet ger nytt liv till bussbatterier som efter flera år i trafik och efter omvandling till energilager nu fungerar som energikälla i Stena Fastigheters bostadsområde Fyrklöversgatan på Hisingen i Göteborg.

– Vi har i dagsläget byggt en sådan anläggning och flera är på gång. Vi har bara positivt att säga om detta där vi ser att tekniken fungerar och i stället för ett ökat restavfall så kan vi nyttja batterierna i en ny miljö och med en längre livslängd.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Stenas tips och framgångsfaktorer

 • Vi satte klara mål, som följts upp kvartalsvis.
 • Vi byggde upp en ny organisation kring målen. Vi anställde personal och skapade energi- och miljöavdelningar i Stockholm, Göteborg och Malmö.
 • Vi har under perioden gått från manuella månadsmätningar till automatiserade mätsystem, som vi äger själva och läser av kontinuerlig i realtid.
 • Vi har investerat tid och pengar i energiprojekten. De har varit både miljömässigt- och ekonomiskt framgångsrika.
 • Resultaten har redovisats öppet för kollegor. Vilket har skapat engagemang och en vinnarkultur.

 

Läs mer om hur Stena Fastigheter gick över till vindkraft

Läs mer om hur Stena Fastiheter använder bussbatterier för att lagra energi

 

 

 

 

 

 

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega