Arbetssätt för ökat återbruk

Fastighetsägare och förvaltare har en nyckelroll för att öka återbruk vid lokalanpassningar. IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram ett stöd för hur du kan gå tillväga.

Tidigare studier har visat att det går att spara 600 miljoner kronor per år på att återbruka befintliga byggprodukter i stället för att köpa in nya vid lokalanpassningar av kontor.

Samtidigt kan avfallsmängderna minska med 18 000 ton per år.

Tre viktiga åtgärder
I rapporten ”Arbetssätt för ökat återbruk” listas tre åtgärder som krävs för att få igång ett ökat återbruk i branschen:

  • Ökade incitament för återbruk bland samtliga inblandade aktörer (fastighetsägare, arkitekter, bygg
  • En utvecklad lokalanpassningsprocess som möjliggör cirkulära flöden
  • Rutiner och beslut som möjliggör framtida återbruk.

Mät- och uppföljningsbara mål

–  Fastighetsägaren behöver ta fram incitament både för den egna verksamheten och för andra aktörer som medverkar vid en lokalanpassning, säger Johanna Andersson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Till att börja med gäller det att formulera egna tydliga mål som är mätbara och följs upp regelbundet.

– Hyresgäster kan uppmuntras till ökat återbruk genom att exempelvis visa på hur mycket koldioxid och ekonomi som sparas . Det minskar också avfallsmängderna och det kan underlätta tidigare inflyttning. Allra bäst är förstås att använda utrymmena som de är, om det går. Dessutom bör fastighetsägaren vid upphandling ställa krav på och ge incitament för återbruk till sina entreprenörer.

Tänk alltid återbruk om möjligt
Även själva lokalanpassningsprocessen måste utvecklas.

– För att lyckas gäller det att alltid tänka återbruk som möjlighet redan från start. Därför bör man sätta igång med att inventera det som kan återbrukas redan när en befintlig hyresgäst säger upp sitt avtal, säger Johanna Andersson.

Välj rätt produkter från början
För att underlätta ökat återbruk på längre sikt handlar det också om att välja rätt produkter och utformning av lokaler redan från början.

– Det handlar bland annat om att produkterna ska hålla god kvalitet och livslängd och kunna demonteras med bibehållen funktion. Det är också viktigt att lokalerna är flexibla så att det går lätt att använda återbrukat material. Dessutom krävs en bra dokumentation av produkterna så att relevant information finns tillgänglig när den behövs, säger Johanna Andersson.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Läs också: Lönsamt och inte jättekrångligt med återbruk

Ladda ned och läs rapporten ”Arbetssätt för ökat återbruk i lokalanpassningar” här

Bli den första att kommentera "Arbetssätt för ökat återbruk"

Lämna en kommentar

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär