”Denna typ av forum blir ännu viktigare”

Vitec är ny partner till Förvaltarforum. Mikael Georgsson, chef affärsutveckling på Vitec Fastighet, berättar vad de vill få ut av partnerskapet och vad de har på gång.

Vitec Fastighet utvecklar system till bygg- och fastighetsbranschen och har cirka 650 bolag som kunder. Systemen används bland annat för hyresavisering, teknisk förvaltning, underhållsplanering, verksamhetsanalys, marknadsföring, ekonomi- och projekthantering.

Varför blir ni partner med Förvaltarforum?
– Fastighetsförvaltaren är ofta en nyckelspelare i verksamheten och har ofta flera under sig som också arbetar i Vitecs system. Fastighetsförvaltaren hamnar ofta lite i mitten och det är viktig för oss att ha ett bra samarbete med förvaltaren för att kunna fortsätta att utvecklas. Det är ofta hos förvaltaren behov uppstår och konkretiseras och det är där vill vi vara, säger Mikael Georgsson.

Vad hoppas ni få ut av partnerskapet?
– Ett forum där vi kan lära, visa upp oss som företag och följa branschens utveckling och behov. Nu när vi inte kan ses fysiskt på samma sätt som tidigare blir denna typ av forum ännu viktigare för att bli inspirerad och för att kunna ha örat mot rälsen.

Vitec, Momentum och FAST2 har tillsammans utvecklat en standardiserad IoT-lösning för fastighetsbranschen. Vad betyder det för branschen?
– Det är ett bra exempel på vad en PoC, proof of concept, det vill säga ett bevis på att ett system fungerar, kan leda till. Vi har under flera år arbetat med att få sensorer att göra en stor del av arbetet åt hyresvärden. Hos många fastighetsägare läggs det idag mycket tid på att rondera, kontrollera och rapportera. Det är tidsödande och många gånger en återkommande uppgift och det finns dessutom ofta ett tydligt schema för åtgärd, med andra ord: perfekt att verksamhetsutveckla genom digitalisering.

– Kan en vibrationssensor känna av om sopsugen inte funkar, kan en ultraljudssensor känna av om någon ställt en soffa i en utrymningsväg, vet man om en dörr öppnats eller inte de senaste 30 dagarna? Kan man få styrsel på alla dessa signaler via en IoT hub och sedan kanalisera in dem i de vardagliga processerna på ett fastighetsbolag. Ja, då är digitaliseringen som bäst. Istället för att kontrollera om det är fullt i soptunnorna så tömmer vi de som är fulla och så vidare. Förutsägbart löpande underhåll som kommunicerar rakt ut till den det berör. Det säger sig självt att det kommer att ha oerhört stor betydelse för branschen.

Hur utvecklar ni nya användningsområden för IoT-lösningen?
– Vitecs framtidsgrupp och Magnus Löfgren på Förvaltaren hittar hela tiden nya användningsområden för sensorer i samråd med fastighetsteknikerna. När vi väl inser vad som är möjligt skapas hela tiden nya behov och möjligheter och precis därför ska man driva utveckling på det sättet.

– I mitten av 80-talet gjorde jag mitt examensarbete på Nordchoklad i Kalmar. Redan då visste de när det saknades en pralin i Paradis-asken och kunde plocka bort den från bandet. I den branschen var det ”need to have”, men i fastighetsbranschen har det fram tills nu varit ”nice to have”. Digitalisering driver digitalisering.

Hur påverkar pandemin digitaliseringen i branschen?
– På kort sikt är jag övertygad om att det har varit bra för oss. Att verksamhetsutveckla med hjälp av digitalisering har fått en ordentlig knuff. Teams är numera så vi träffas och det har påverkat allt annat.

– De flesta hyresvärdar har idag en digital strategi och arbetar med att förändra den interna kulturen så att verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering är på den dagliga agendan. Här ser vi en stor skillnad mot ett par tre fyra år sedan. Då visste våra kunder knappt vad BIM, AI och VR var. Nu har de ofta en CDO, och digitalisering är ledningsgruppens agenda.

– På lite sikt så kommer vi säkert att återgå till att träffas igen, men det blir nog inte riktigt som förr. Vi har märkt att vi kan arbeta hemma och det är ganska bekvämt. Jag saknar dock en dimension av dagens möten som inte går att ersätta, ”smell of the coffee” brukar man väl säga. Och ska man göra bra långsiktig business så vill man nog träffas även i framtiden.

Vilka är Vitecs största utmaningar inför framtiden?
– För att vi inte ska vara en maskin som bara producerar och levererar samma produkt har vi delat upp vår ledningsgrupp i en operativ ledningsgrupp och en framtidsstrategisk ledningsgrupp.

– I Vitecs framtidsgrupp, som för närvarande består av Rikshem, Victoria Park, Heimstaden, Förvaltaren och Uddevallahem, startade vi med att göra en omvärldsanalys och trend- och scenarioplanering om framtidens boende för drygt tre år sedan. Men vi hade inte med en pandemi i de scenarion som vi beskrev. Därefter har vi arbetat med ett antal PoC:ar, Proof of concepts, för att testa de hypoteser som vi konstaterat att vi vill ha svar på.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega