Kompetens / Nytt om utbildning & kompetens

Sju strategier – vilka använder ni för att sätta gränser?

– Ha koll på varandras strategier, säger forskaren Kristina Palm.

Under året, när fler behövt arbeta hemma, har gränsen mellan arbete och fritid utmanats. Den nya digitala tekniken medför också att uppdelningen blir allt mer otydlig. En forskargrupp har identifierat sju olika digitala gränshanteringsstrategier, som exempelvis kan ligga till grund för diskussioner om hur vi inom arbetsgruppen kan få en smartare och mänskligare digital arbetsmiljö.

– Vi har pratat jättemycket om de här strategierna i olika sammanhang och av de frågor jag får nu i coronatider handlar många om framtiden, ”hur blir det sen”. Det kan också vara ”vad ska chefer tänka på?”, ”vad ska medarbetare tänka på?”, ”vilken strategi är bättre eller sämre”, berättar Kristina Palm forskare vid Karolinska Institutet och vid Karlstads Universitet, samt docent och lektor i industriell arbetsvetenskap vid KTH.

Separerare eller integrerare?
Hon är en av de forskare som gemensamt identifierat de sju digitala strategierna, vilka synliggör att människor är olika och har olika behov av att upprätthålla gränsen mellan arbete och fritid. Forskningen bygger vidare på tidigare forskning om gränsstrategier mellan arbete och övrigt liv.

Strategierna bygger på två huvudgrupper: Separerarna – som har ett behov av att särskilja arbete och fritid och Integrerarna – som låter de båda sfärerna gå in i varandra.  Huvudgrupperna delas sen in i:

Totalsepareraren som har förmågan att ”stänga av”, att skilja helt på arbete och fritid.

Platssepareraren som styrs av platsen och lämnar jobbet fysiskt och mentalt när hen går hem.

Tidssepareraren som styrs av klockan – platsen spelar mindre roll.

Privatlivsintegreraren som låter privatlivet komma in i arbetslivet, men aldrig jobbar på fritiden.

Arbetslivsintegreraren som inte låter privatlivet komma in i arbetslivet, men kan ta med jobbet hem.

Totalintegreraren som inte sätter några gränser alls mellan jobb och fritid. Allt hänger ihop.

Växlaren, en extrastrategi, som inte har ett tydligt gränsdragande mönster, utan byter strategi beroende på olika praktiska omständigheter.

Se Sunt Arbetslivs film om strategierna:  Var går gränsen mellan arbete och fritid? (4 min)

Ritualer och rutiner hjälper separerarna
– Nu när hem och arbete integreras under samma tak är det ju främst platssepareraren och totalsepareraren som kommer i kläm. Står datorn framme på kvällen eller helgen kan det vara svårt att släppa jobbet, säger Kristina Palm.

Hon råder oss därför att ha en tydlig rutin när vi slutar jobba för dagen – att till exempel lägga datorn utom synhåll i en väska eller låda. Det gäller även att hitta ritualer som kan kompensera de som tidigare funnits vid arbetsvardagens början och slut. Att, trots hemmakontor, ta en promenad innan jobbet och en efter. Att spela en viss musik som vi kan förknippa med att vara ”färdigjobbad” kan också underlätta.

Ett annat problem kan vara att köksbordet börjat förknippas med arbete istället för fritid på grund av att det även blivit ett hemmakontor. Kristina Palm lyfter här fram vikten av god ergonomi, att det är bra att byta plats att arbeta ifrån i hemmet under dagen.

– Sen kan det även vara bra att fundera på: vad är det i det nya arbetssättet som jag trivs med? Hur skulle jag se på den här situationen med hemarbete, innan covid? Det handlar ju både om yttre krav och egna önskemål.

Din strategi = din kollegas arbetsmiljö, även på distans!
Kristina Palm betonar att din strategi blir en del av dina kollegers arbetsmiljö. Hon menar att det borde vara intressant för arbetsgivaren, såväl som för arbetsgruppen, att ta upp och diskutera frågor om gränshanteringsstrategier. Det rör ju både företagskulturen och trivseln.

– En separerare kan ju bli mycket frustrerad på kolleger som är totalintegrerade och som exempelvis hör av sig på en lördag. Därför är det bra att ha koll på varandras strategier och även kunna diskutera: ”under vilka former är det okej att höra av sig utanför arbetstid, och hur” på samma sätt kan man diskutera när och under vilka former det är okej att vara tillgänglig för privatlivet – vilket också kan påverka kollegor.

Var öppen med ditt strategibyte
Ett annat exempel skulle kunna vara ett en kollegas privatliv förändras och att hen behöver byta strategi och exempelvis börja privatlivsintegera.

– Det skulle kunna handla om en förälder som blivit mycket sjuk och att du vill kunna vara tillgänglig, att din telefon kanske ringer under ett möte. Det är viktigt att vara öppen för att skapa förståelse, att prata med de kolleger man har närmast, att säga ”den här situationen kommer att kräva att jag…” ”Hur ser ni på det?”.

– Det gäller att återkoppla till varandra löpande. Och det underlättar om det är något vi till exempel kan prata om på arbetsplatsträffar eller i mindre arbetsgruppssammanhang. Att lyfta detta som en punkt.

Text: Sophie Sölveborn
redaktionen@forvaltarforum.se

 

Strategier, hjälpmedel och webbsida

Vilka strategier har ni i arbetsgruppen? Hur dras gränserna? Hur skulle ni vilja ha det? Gör Sunt Arbetslivs workshop.

Digi-ronden – stöd för en smartare och mänskligare digital arbetsmiljö. Gruppaktiviteten är en del i Sunt Arbetslivs digitala hjälpmedel Digi-ronden.

Suntarbetsliv drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner samt Sobona.

 

Läs mer om Kristina Palms forskning

Kristina Palm är forskare vid Karolinska Institutet och vid Karlstads Universitet, samt docent och lektor i industriell arbetsvetenskap vid KTH. Just nu arbetar hon bland annat med projketet ”Covid-19s effekter på digitalt medierat distansarbete- upplevd och faktisk”. Frågor som rör detta projekt och andra frågor kring rum och tid i arbetslivet kan man läsa om på bloggen skadugahemredan?

Forskargruppen som tagit fram gränsdragningsstrategierna bestod, utöver Kristina Palm, av: professor Ann Bergman, Karlstad universitet som tragiskt nyligen avlidit och docent Calle Rosengren, Lunds universitet.

De har även varit medförfattare till rapporten Framtidens arbetsmiljö i Sverige som går att ladda ner på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, MYNAKs, webbplats. Där kan du även läsa mer om Framtidens arbetsmiljö – trender, digitalisering och anställningsformer.

 

 

 

 

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens

Bli den första att kommentera "Sju strategier – vilka använder ni för att sätta gränser?"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega