Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?
Kompetens / Nytt om utbildning & kompetens
Partnertext från Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd/Faval

Fler utbildningsplatser kräver fler praktikplatser

Emil Bood på FU ser risker med utebliven praktik för studenter.

Sedan Coronapandemin slog till har staten skjutit till extra finansiering för att öka antalet utbildningsplatser, inom bland annat yrkeshögskolan. Detta innebär att det även behövs fler LIA-platser.

– Det är ett måste för att de studerande ska få en komplett utbildning, som uppfyller det som arbetslivet kräver, säger Emil Bood, verksamhetschef på Fastighetsbranschens utbildningsnämnd (FU).

Enligt uppgifter från Myndigheten för yrkeshögskolan så har cirka 1 200 utbildningsplatser beviljats för start 2020 inom yrkena fastighetsförvaltare, fastighetsingenjör och drift och fastighetstekniker. Utöver dessa platser har ca 300 extra platser tilldelats anordnare för start under hösten som ett verktyg för att mildra effekterna av Coronapandemin.

Färre praktikplatser
Fastighetsbranschens utbildningsnämnd har under våren och hösten undersökt effekterna av pandemin genom att ställa ett antal frågor till fastighetsarbetsgivare och utbildningsanordnare.

Flera bolag bekräftar att man har blivit mer restriktiv i mottagandet av praktikanter på grund av av rädsla för smittorisk samt att stora delar av personalen arbetar hemifrån.

Utbildningsanordnare som bedriver yrkeshögskoleutbildning vittnar om svårigheter att få ut sina studerande på den så viktiga LIA:n (lärande i arbete) som motsvarar cirka en tredjedel av utbildningstiden i en YH-utbildning.

Det krävs engagemang
Björn Egertz, utbildningsledare på Xenter i Botkyrka säger att det alltid behövs flera LIA-platser på fastighetsförvaltarutbildningen. Under hösten har man tilldelats ytterligare 15 platser vilket betyder att man idag har en klass på cirka 50 studerande i årskurs 1. Pandemin har definitivt slagit hårt och det har varit extra svårt att hitta platser nu.

– Oavsett pandemi eller ej så skulle jag önska att flera fastighetsföretag engagerade sig i de YH-utbildningar som finns. Behovet av nya kompetenta förvaltare är ju enligt alla undersökningar jättestort i Stockholm, säger Björn Egertz.

Emil Bood, verksamhetschef på FU ser risker med utebliven praktik.

– De risker vi ser om studerande inte får sin praktik/APL/LIA är att den studerande inte får med sig de kompetenser och färdigheter som arbetslivet kräver. En annan risk vi ser med en utebliven fysisk praktik är att den studerande kommer att få svårare att etablera sig på arbetsmarknaden efter avslutade studier i och med att det viktiga kontaktnätet uteblir, säger Emil Bood.

Bra tillfälle för arbetsgivare
Rikshem är ett bolag som fortsatt tar emot praktikanter trots pandemin enligt Lizzy Jämting, HR-specialist.

– Att ge unga möjlighet att komma ut i arbetslivet är en viktig del i vårt samhällsengagemang. Att ta emot praktikanter är en bra rekryteringsplattform då vi har möjlighet att lära känna praktikanten under flera veckor. Vi vill vara ett företag som unga lockas till och nu är ett bra tillfälle att attrahera unga till fastighetsbranschen”, säger Lizzy Jämting.

Att ta emot två elever eller fler underlättar ofta för handledaren/arbetsgivaren. De hjälper varandra och inspirerar varandra till att ta egna initiativ menar en arbetsgivare. En checklista på vad arbetsgivare och utbildningsanordnare tycker är viktigt vid LIA/APL/praktik finns att läsa i ett dokument som togs fram under de regionala kompetensråden 2019.

Om man som arbetsgivare vill erbjuda en studerande en praktikplats kan man hitta alla utbildningar på alla nivåer på branschens egen plattform.

Läs mer om hur arbetsgivare och utbildningsanordnare påverkats av Coronapandemin

 

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens

Bli den första att kommentera "Fler utbildningsplatser kräver fler praktikplatser"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega