Förening / Nytt från organisationer & föreningar
Partnertext från Aff

”För oss är det viktigt att Aff finns”

Stefan Hedengren på AFA Fastigheter berättar vad Aff betyder för en av Stockholms största fastighetsägare.

Aff-dokumentationen är viktig för både fastighetsägare, serviceleverantörer och andra som köper eller levererar i tjänsteentreprenader.

Hur många avtal som baseras på Aff vet vi inte, men att det är många tusentals är helt säkert. Allt ifrån små avtal om trapphusstädning eller fastighetsskötsel för en Brf till stora avtal om drift av hela regioners fastighetsbestånd.

Många använder Aff-dokumentationen utan att fundera vilka organisationer som egentligen utgör Aff Forum för förvaltning och service. För att lyfta fram våra medlemmar pratar vi med Stefan Hedengren, chef Teknik och projekt på AFA Fastigheter.

Hej Stefan, vilka är AFA fastigheter?
– AFA Fastigheter är en del av AFA Försäkrings kapitalförvaltning och en av Stockholms största fastighetsägare. Vi både äger och förvaltar ett stort antal fastigheter på centrala adresser, främst i Stockholm. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 400 000 kvadratmeter. Det är främst kontor men även en del hotell och dessutom cirka 900 bostadslägenheter. Vi sköter förvaltningen i egen regi, men köper det mesta av vår drift från olika leverantörer.

Hur länge har ni varit medlemmar i Aff?
– Det måste vara i ungefär fem år nu.

Hur kom det sig att ni valde att bli medlemmar?
– För oss är det viktigt att vara med i de organisationer som ligger bakom sådant som stödjer vår verksamhet på olika sätt. Till exempel genom att ta fram och tillhandahålla dokumentation som är viktig för oss, som Aff och fler andra organisationer gör. Det är viktigt att de här organisationerna finns, annars skulle det inte finnas någon dokumentation att nyttja.

– Rent konkret så genomförde vi ett omtag avseende våra driftavtal, och i samband med det arbetet blev det uppenbart hur mycket de avtalen var beroende av Aff-dokumentationen. När vi ställde medlemsavgiften i relation till vad entreprenaderna omsätter var det ett enkelt val.

Vad betyder Aff för er?
– Utan Aff-dokumentationen hade det varit mycket svårare att skapa ett bra förfrågningsunderlag för fastighetsdriften. Nu vet vi att grundreglerna är väl förankrade i branschen samt att alla som fick lämna anbud känner igen strukturen på handlingarna. Det ökar sannolikheten att vi får in jämförbara anbud och därför kan göra ett bra val.

– Under entreprenadtidens gång är det också skönt att avtalet har en branschstruktur. Även nya personer kan hitta i avtalet och tolka det korrekt. När entreprenaden fungerar bra behöver man inte läsa avtalet så ofta, men vid behov är det väsentligt att man enkelt kan hitta rätt information.

– Men Aff är inte bara dokumentationen. Vi märker att föreningen är aktiva när det gäller att sprida kunskap om den här typen av entreprenader i branschen. Till exempel var vi på ett frukostseminarium nyligen. Det är bra med informationen man får, men det är också viktigt att få träffa andra människor som sitter i samma situation som en själv.

Har du något slutord?
Om vi vill ha branschutveckling via olika föreningar får man vara med och bidra – annars blir det inget. Allt utöver det är bara positiva bieffekter.

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega