Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?
Förening / Nytt från organisationer & föreningar
Partnertext från HBV

Vilka har möjlighet att nyttja HBV:s avtal?

Johan Almesjö, vd på HBV – Allmännyttans inköpsfunktion.

HBV – allmännyttans inköpsfunktion, genomför upphandlingar för varor och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter för våra 367 medlemmar som alla äger och förvaltar allmännyttiga bostäder. Ytterligare tre kundtyper har möjlighet att avropa från våra upphandlingar; medlemsägda företag, underkunder samt externa kunder.

Medlemsnytta
Tillsammans med våra medlemmar och kunder omsätter vi 2,7 miljarder kronor per år och vi står bakom inköp till fler än 852 000 allmännyttiga bostäder och lokaler runt om i Sverige.

Vi är inköpsspecialister för fastighetsnära varor och tjänster. Utöver nationella ramavtal erbjuder vi skräddarsydda avtal genom att göra konsultupphandlingar samt att vi tecknar trepartsavtal som ger serviceentreprenörer rätt att avropa på våra avtal när de utför uppdrag för våra medlemmar. Vi genomför även samordnade upphandlingar av tjänster för våra medlemmar.

Tillsammans är vi starka och har möjlighet att på ett hållbart sätt påverka marknaden att utveckla och förbättra produkter och tjänster som allmännyttan i Sverige är i behov av. Vilka omfattas då av våra avtal och hur får man möjlighet att avropa? Nedan reder vi ut de olika kundtyperna och vad som gäller.

Medlemmar
Våra medlemmar, som till största del består av allmännyttiga bostadsbolag runt om i Sverige, äger oss och är per automatik avropsberättigade på alla våra avtal utom avtalsområdet elkraft.

Vi ser en ökad trend att kommunerna själva väljer att bli medlemmar istället för att avropa som underkund till en medlem. Som medlem får man alltid återbäring på avrop som görs via våra avtal.

Medlemsägda företag
Ett medlemsägt företag är ett dotterbolag som ägs till hundra procent av en medlem. Ett exempel kan vara en fastighet som köpts in av medlemmen för bebyggelse men som drivs som egen finansiell enhet.

Ett medlemsägt företag är avropsberättigade på samma avtal som medlemmen är avropsberättigad på och behöver alltså inte påanmäla sig inför varje upphandling vi gör.

Har medlemmen däremot avanmält sig från en upphandling så gäller avanmälan automatiskt även det medlemsägda företaget. Återbäringen som görs av det medlemsägda företaget tillfaller alltid medlemmen.

Underkunder
En underkund är en av HBV godkänd upphandlande myndighet som är associerad till en medlem. Vanligtvis är en underkund en kommun eller ett systerbolag.

En underkund måste alltid påanmäla sig till en upphandling för att ha rätt att avropa från avtalet. Återbäring på underkundens avrop tillfaller alltid medlemmen.

Extern kund
En offentligt upphandlande myndighet som är statlig eller regionägd, kan godkännas som extern kund hos oss. Ett av kraven är att de inte kan associeras till en medlem.

En extern kund måste alltid påanmäla sig till våra upphandlingar för att ha rätt att avropa från avtalen. De har inte heller möjlighet att påverka upphandlingens omfattning eller innehåll.

För mer information kontakta
Vd Johan Almesjö 08-556 765 00

 

 

Bli den första att kommentera "Vilka har möjlighet att nyttja HBV:s avtal?"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega