upphandling
Nya möjligheter att upphandla klimatsmart

IVL Svenska Miljöinstitutet har i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram en rapport som beskriver förutsättningar för att införa ett livscykelperspektiv i den offentliga upphandlingen i Sverige.Rapport kan ge bättre upphandling

Offentliga aktörer kan använda sig av funktionsupphandling som ett sätt att driva på nya innovativa lösningar på exempelvis samhälleliga, miljömässiga och sociala problem.