”Vi är väldigt bra på att fira”

Foto: Tara Rashed, Väsbyhem.

Väsbyhem klättrar på listan över Sveriges bästa arbetsplatser, utsedda genom Great Place to Work, och stod i våras även som en av vinnarna i Kundskristallens kategori ”Största lyft Serviceindex”. Nöjda medarbetare och nöjda hyresgäster går hand i hand, konstaterar bolagets HR-generalist Harminder Mankoo.

– Vanligtvis skulle vi ha firat allihop tillsammans med tårta på kontoret, men på grund av rådande omständigheter blev det istället i form av glassogram som skickades ut till alla medarbetare via sms. Då kunde alla fira lite på varsitt håll, berättar Harminder Mankoo och tillägger entusiastiskt:

– Vi är väldigt bra på att fira på Väsbyhem, och det är mycket tack vare vår fantastiska peppgrupp!

Väsbyhem växer
Vi återkommer till den, men börjar med att blicka tre år bakåt. Väsbyhem hade då cirka 65 medarbetare och i augusti anslöt Harminder Mankoo till företaget, i rollen som HR-generalist. Han kom närmast från bemannings-och rekryteringsbranschen där han arbetat som konsultchef och rört sig inom olika affärsgrenar. Med tjänsten på Väsbyhem såg han möjligheten att arbeta brett med HR-frågor internt inom ett växande bolag. Personalstyrkan är nu uppe i 80 medarbetare och beståndet ökar.

Harminder Mankoo trivs bra och tycker, som relativt ”ny” inom fastighetsbranschen, att det utmärkande är bredden på roller och arbetsuppgifter inom branschen och bolagens ansvar. Hur branschen även tar ett socialt ansvar och bidrar till samhällsnytta.

Kvar på topplistan för tredje året på raken
– På Väsbyhem märkte jag snabbt att man hjälptes åt och ställde upp för varandra. Sen var det såklart superkul att komma till en arbetsplats som redan var certifierad som Great Place to Work. Nu har vi hamnat på listan för tredje året på raken och klättrat till 19 plats.

De goda resultaten ser Harminder Mankoo som ett bevis på att deras arbete med att skapa delaktighet och en god företagskultur gett utdelning. Arbetsgivarvarumärket stärks.

– Det handlar mycket om att skapa en tillitsbaserad kultur, där alla trivs och känner stolthet. Genom mätningarna som görs kan vi följa utvecklingen, titta närmare på vad vi behöver förbättra, vilket vi har jobbat mycket med. Sen behövs det ju tydliga mål, i grunden, att sträva mot.

Han lyfter samtidigt fram att de i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare sett över sitt förmånspaket. Nyligen har de exempelvis höjt friskvårdsbidraget till 5 000 kronor per år. Inom kort lanseras även ett eget gym på kontoret.

Harminder Mankoo.

Ledarskapsforum skapar samsyn
Harminder Mankoo berättar att bolaget exempelvis skapar delaktighet genom att ha workshops på avdelningsnivå, innan beslut fattas på ledningsnivå. Han håller även i ett ledarskapsforum där samtliga chefer träffas fem gånger per år.

– Där tar vi upp aktuella frågor och de diskuteras i syfte att skapa samsyn.

Grupper engagerar medarbetarna
Åter till peppgruppen, en grupp på fem personer som bidrar med att sätta lite extra guldkant på arbetsvardagen. Som till exempel sett till att det bjudits på fika på Chokladbollens dag.

– Peppgruppen hittar på allt möjligt och ser till att det firas, även i coronatider. I påskas beställde de påskägg till medarbetarna från en lokal leverantör här i Väsby. De såg även till att alla hemmajobbare fick ägg levererat till dörren.

Han berättar samtidigt att det även finns en friskvårdsgrupp och att de arbetar med tillfälliga grupper, exempelvis en kaffegrupp när de skulle byta kaffemaskiner och nu senast en inredningsgrupp när de gör om på kontoret.

Börjar bli trångbodda – bygger på en våning
Väsbyhem bygger om och bygger till ett våningsplan. De har blivit fler och växer, i dagsläget har de ett bestånd på 4 700 lägenheter och drygt 38 000 kvadratmeter lokalyta. Framöver ska ungefär 100 till 150 lägenheter byggas per år.

Personalomsättningen är relativt låg och de har heller inte haft några stora pensionsavgångar. Harminder Mankoo menar att svårigheten främst ligger i att hitta teknisk personal, exempelvis drifttekniker.

– Den kompetensen är svårfångad. Men vi ser positivt på att kompetensutveckla internt för nya roller. Vi har till exempel en drifttekniker hos oss som tidigare var kvartersvärd, men som visade intresse för nya arbetsuppgifter och som vi skolade om.

– Vi vill gärna vara ett företag som erbjuder utbildning till den som är motiverad och har rätt värderingar. Det viktiga är att hitta ”rätt” person, för det går ju alltid att kompetensutveckla.

Kompetensförsörjningsplanen röd tråd
Just nu är Väsbyhems kompetensförsörjningsplan under revidering, vilket Harminder Mankoo tycker är en naturligt återkommande uppgift.

– Den ska revideras kontinuerligt, och den ska vara tydligt kopplad till företagets strategi och affärsmål. Planen löper ju egentligen som en röd tråd genom hela vår verksamhet, resonerar han.

– Vi gör till exempel ett tillägg för praktikprogram, vi har haft ett uppehåll med det men ska fokusera på det igen. Sen genomgår vi, precis som många andra, en digitaliseringsresa och behöver få in den digitala kompetensen i alla delar av vår verksamhet.

Interna och externa framgångar hänger ihop
I februari uppmärksammades och belönades Väsbyhem med branschens pris Kundkristallen för ”Största lyft Serviceindex” (4 000 – 10 999 lägenheter). Harminder Mankoo kopplar det direkt till listningen som en av Sveriges bästa arbetsplatser.

– Nöjda medarbetare och nöjda hyresgäster går hand i hand, konstaterar han.

Text: Sophie Sölveborn

Harminder Mankoo

Aktuell som: HR-generalist Väsbyhem.
Arbetat på Väsbyhem sedan: augusti 2017.
Drömjobb som barn: Reporter eller meteorolog på TV.
Det här behöver fastighetsbranschen mer av: Nytänkande och innovation i syfte att digitalisera branschen. Det är också viktigt att ta ett helhetsgrepp kring mångfald på arbetsplatsen och agera förebild i dessa frågor.

Mer om hur det är att arbeta på Väsbyhem

Mer än bara en arbetsplats

En av Sveriges bästa arbetsplatser

Läs Förvaltarforums tidigare artikel om Väsbyhems arbete med företagskultur

Kundkristallen 2020

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens

Bli den första att kommentera "”Vi är väldigt bra på att fira”"

Lämna en kommentar

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär