Så ska Väsbyhem få landets nöjdaste kunder

Allmännyttiga Väsbyhem har som mål att nästa år ha Sveriges nöjdaste kunder. Vägen dit går genom att ha de nöjdaste medarbetarna.

Det var för fyra år sedan som Väsbyhem satte upp målet att ha Sveriges nöjdaste kunder år 2018.

– Vi började med att organisera om och anställa nytt för att bygga den organisation som vi tror är hållbar för att klara målet. För att lyckas måste vi ha nöjda medarbetare som gör jobbet. Medarbetarmål och kundmål är tätt förknippade, säger Sara Brandt, personalutvecklare och ansvarig för Väsbyhems strategiska personalarbete.

Sara Brandt, personalutvecklare på Väsbyhem.

Tydlighet och delaktighet
Väsbyhems företagskultur ska präglas av tydlighet och delaktighet där varje medarbetare har inflytande och kan påverka i det stora hela.

– Tydlig målstyrning och mötesstruktur samt struktur för information och kommunikation är grunden. Medarbetare och chefer sätter tillsammans varje år upp nya mål nås och aktiviteter som ska genomföras. Dessa följs sedan upp kontinuerligt varje månad i medarbetarsamtal, säger Sara Brandt.

Möten som arbetsverktyg
– När vi införde mötesstrukturen fanns det från början en tveksamhet från medarbetarna för det man kände nog att det var mycket möten men i dag upplevs mötesstrukturen som relevant och ett viktigt arbetsverktyg, säger Sara Brandt.

I utvärderingen av det nya arbetssättet använder sig Väsbyhem av tjänsten Great Place To Work, som varje år listar Sveriges bästa arbetsplatser. Väsbyhem blev i årets utvärdering certifierat som en utmärkt arbetsplats.

Certifieringen består av två delar – en utvärdering av organisations- och ledaraktiviteter samt en medarbetarundersökning om upplevelsen av att jobba just här.

Höjt index med fyra procentenheter
I utvärderingen tittar man på vad organisationen erbjuder sina medarbetare i allt från förmåner och uppskattning till hur chefer och ledare kommunicerar och involverar medarbetarna i verksamhetens utveckling och beslut. Detta jämförs med hur medarbetarna upplever de här frågorna genom att titta på resultatet från medarbetarundersökningen.

För att uppnå en certifiering måste nivån på kulturskapande aktiviteter och utvärderingen av medarbetarna vara i linje med eller överstiga den internationella nivån för godkänd certifiering.

– Vi har sedan i fjol höjt vårt index för medarbetarnas tillit tillföretag med fyra procentenheter på vårt övergripande resultat och vi har höjt oss inom alla fem områden Tillit, Trovärdighet, Respekt (till ledarskapet), Stolthet och Kamratskap. Det känns helt klart som vi är på rätt väg, säger Sara Brandt.

Daniel Aronsson, förvaltare på Väsbyhem.

Självklart få störa kolleger
Daniel Aronson är förvaltare på Väsbyhem sedan ett år och jobbade dessförinnan två år som störningsansvarig. Han kände redan från början av den positiva kulturen.

– På tidigare arbetsplatser fanns det ofta en oro att vara till besvär när man frågade om hjälp eller råd. Här behöver man aldrig känna att man stör, det är självklart att kräva svar och samarbeten från kolleger och chefer eftersom vi alla jobbar mot samma mål, säger Daniel Aronson.

– Vi har en platt organisation med stor öppenhet och nära till chefer och varandra. Det är inga stora trösklar som behöver bestigas, dörrarna står alltid öppna.

Utvecklande granskas positivt
Och han har inga problem med alla möten.

– Det är fantastiskt utvecklande att kontinuerligt granskas positivt och uppmärksammas på saker som vi kan förbättra i hur vi arbetar. För att nå vårt mål måste vi vara snabba på tårna, tillgängliga och effektiva.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega