Kompetens / Nytt om utbildning & kompetens

Att bygga tillitskultur i en orolig tid

Foto: Göran Pettersson, Bildbyrån.

Hemmakontor, Skype och Teams. Inget surr vid kaffemaskinen. Plötsligt förändrades arbetsvardagen, med en hel del nya förutsättningar, rutiner och arbetssätt. Tillitsexperten Louise Bringselius konstaterar att det här är en tid när även ledarskapet prövas.

– Det vi ser är ett jättehopp framåt. Det är som om vi snabbspolat tiden, säger Louise Bringselius, docent och organisationsforskare vid Lunds universitet samt före detta forskningsledare i den statliga Tillitsdelegationen.

Det hon syftar på är övergången från kontrollkultur till tillitskultur, en övergång hon menar gått ganska trögt på sina håll. I rådande Coronatider, där vi inte har varandra inom räckhåll och där det finns mindre praktisk möjlighet till detaljstyrning och kontroll tvingas nu i viss mån tilliten fram.

Tillitskulturen växer enligt henne fram genom att chefer vinner sina medarbetares tillit genom att själv först börja visa dem sin tillit.

– En viktig del i tillitsresan som vi gör nu är kommunikation, vilket vi verkligen ser behovet av i dessa tider, säger Louise Bringselius.

Sårbarhet och trygghet
Hon beskriver i sammanhanget tillit som ett förhållningssätt. Att tillit gör oss beredda att ”utsätta oss för risk i tron att de runt oss kommer leva upp till våra förväntningar”. Den visar vår sårbarhet, men också vår trygghet.

– Det som är utmärkande för en tillitskultur är att människor skrattar, tillsammans!

Omdömes-check i beslutsfattandet
Louise Bringselius menar att omställningen till tillitskultur bland annat handlar om att arbeta mer agilt, med ett delvis delegerat beslutsfattande där alla känner att de kan ta på sig ledartröjan i en kollegial kontext, med en samtidig omdömes-check i beslutsfattandet.

Samtidigt som hon lyfter fram att det tillitsbaserade ledarskapet leder till både sundare och mer effektiva arbetsplatser betonar hon att ”tillit ska komma med tydliga mandat”. Att understyrning är lika allvarligt som överstyrning.

Risken nu, när många arbetar hemma och arbetsgrupper är utspridda, är till exempel att arbetsuppgifter delegeras till medarbetare som inte upplever att de har tillräckliga förutsättningar, vilket kan alstra mycket negativ stress.

Men den nya arbetssituationen kan även leda till en understyrning som ger medarbetaren en känsla av att de blir osynliga och att det saknas mål och riktning för arbetet.

Chefen som ”vägröjare” och ”paraply”
Louise Bringselius berättar att hon brukar tala om chefen som en ”vägröjare” och ett ”paraply”. Hon betonar att hon tycker att det är viktigt att tala om stöd kopplat till tillit.

– Jag är orolig för olika typer av arbetsmiljöproblem som uppkommer när människor nu arbetar mer hemma, exempelvis alkoholproblem och spelmissbruk. Som chef gäller det verkligen att fånga upp sina medarbetare i dessa tider. Att återkommande ställa frågor som: Hur har du det hemma? Hur mår du i det här läget?

Att förutsättningarna för vårt arbete ändrades så snabbt i och med Coronapandemin har lett till att ledarskapet prövas. Louise Bringselius lyfter fram vikten av prestigelöshet och uppfinningsrikedom hos de som leder, det gäller att hitta nya sätt att stötta sina medarbetare på distans.

Dyrt att inte visa tillit
Alternativet, att inte visa sina medarbetare tillit, innebär att chefen behöver kontrollera och styra genom belöningar. Något som Louise Bringselius menar tar tid, kostar pengar ”och tid är pengar” samt även kostar i motivation för medarbetaren.

Enligt henne är kraften så stark i utvecklingen mot ett arbetsliv med ett stort tillitsutrymme att den inte går att hejda. Transparens är ett nyckelord i sammanhanget. Och digitaliseringen en del av den framåtrörelsen. Just nu kan vi på sociala medier exempelvis ta del av vårdmedarbetares berättelser från ”golvet”. Något som på intet sätt skulle gå att kontrollera eller stoppa.

Stressa inte fram reflektioner
– Vi har kastats in i en tillitskultur, det gäller bara att vi inte faller tillbaka. Det vi upplever i arbetslivet nu är som ett stort socialt experiment.

Längre fram, betonar Louise Bringselius, gäller det att inte stressa fram reflektioner kring hur arbetet under tiden för Coronapandemin upplevdes. Att landa först och utvärdera, utförligt, sen.

Text: Sophie Sölveborn
redaktionen@forvaltarforum.se

Louise Bringselius är även författare till den nyutkomna boken Vägar till en god kultur – Tillit, lärande och etik”. Där, men även i hennes tidigare bok Tillit – en ledningsfilosofi för framtidens offentliga sektor”, kan du läsa om idén om tillitsbaserad styrning och ledning.

Tillitsdelegationen arbetar med att stödja statliga myndigheter med att utveckla en mer tillitsbaserad styrning och ledning.

 

Mer tillit med Tillsammansperspektiv
– ”Vänd pyramiden”, låt kärnverksamheten göra beställningar till staber och chefer, uppmanar Louise Bringselius.

Hon efterlyser ett Tillsammansperspektiv och det skapas enklast genom ett forum där staber, chefer och kärnverksamhet möts över gränserna. Ett idélabb eller utvecklingslabb där medarbetare och första linjens chefer får gott om utrymme att sätta ord på vad de behöver hjälp med. Högre chefer och ledning får då i uppdrag att föreslå hur de kan bistå kärnverksamheten i dessa utmaningar.

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens

Bli den första att kommentera "Att bygga tillitskultur i en orolig tid"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega