Miljövärdar – lyckad social satsning hos Victoria Park

Långtidsarbetslösa personer med bristande kunskaper i svenska har ofta svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. För bostadsbolaget Victoria Park är det en del av affärsidén att anställa dem.

– Miljövärdarna är alltid närvarande i bostadsområdet. Det underlättar för oss. Vi ser mer ordning och reda och mindre vandalisering. Dessutom ökar tryggheten för våra hyresgäster, säger Tannia Rosander Fazliu, områdeschef för Victoria Park i Malmö.

Tannia Rosander Fazliu, områdeschef, Victoria Park

Vid sidan av fastighetstekniker och fastighetsskötare har Victoria Park även miljövärdar anställda i många bostadsområden. Deras främsta arbetsuppgifter är att plocka skräp och hålla rent utomhus, i soprum och tvättstugor. Miljövärdarna, som rekryteras bland hyresgästerna, har också en viktig funktion för sammanhållningen, framhåller Tannia Rosander Fazliu.

– Miljövärdarna är någon man känner till, det kan vara en granne eller barnens kompis pappa. Det ger ringar på vattnet om man ser någon man känner plocka skräp. Fler vill hålla ordning och ta hand om sitt områden.

Miljövärdar del av bolagets sociala arbete
Victoria Park äger och förvaltar cirka 17 000 lägenheter, framför allt i så kallade miljonprogramsområden byggda på 1960- och 70-talet. De första miljövärdarna anställdes 2013 när Victoria Park förvärvade bostadsområdet Herrgården i stadsdelen Rosengård i Malmö. Initiativet blev så lyckosamt att miljövärdar sedan dess införts successivt på de flesta av bolagets bostadsområden runtom i landet, säger Tannia Rosander Fazliu.

– De områden vi förvärvar ligger ofta i socialt utsatta områden. Vi samverkar med polisen och andra myndigheter för att rusta upp områdena. Miljövärdarna är en del av det arbetet.

Inga krav på erfarenhet – personlig inställning viktigare
Miljövärdarna rekryteras lokalt bland hyresgästerna. Dels annonseras tjänsten ut via Arbetsförmedlingen, men ofta räcker det med lappar som sätts upp i bostadsområdena, berättar Tannia Rosander Fazliu.

– När vi rekryterar är det viktigt att vi hittar personer som är framåt, sociala och serviceinriktade. Vi verkar där det är mångspråkigt, så det är en fördel att kunna andra språk än svenska.

Ett villkor är att den sökande är arbetslös och berättigad till praktik eller annat stöd via Arbetsförmedlingen. Det är ingen nackdel om personen har relevanta erfarenheter, av exempelvis grönskötsel eller renhållning, konstaterar Tannia Rosander Fazliu, men några uttryckliga krav ställs inte.

– Den vi anställer får följa med våra tekniker och fastighetsskötare och lära sig om branschen och om fastigheterna. Det viktigaste är att kunna kommunicera och vara villig att lära sig, så att man kan träna på språket genom jobbet.

”Behöver särskilt stöd i början”
Efter regelrätt rekryteringsprocess – med ansökan och intervju – erbjuder Victoria Park 12 månaders anställning, med möjlig förlängning upp till 18 månader. Under hela anställningen tar bolaget ett särskilt ansvar för att lotsa in individen i arbetslivet. Alla miljövärdar har därför en arbetsledare, exempelvis en flerspråkig fastighetstekniker eller förvaltare, som hen alltid kan vända sig till.

– Många av de vi anställer har stått långt utanför arbetsmarknaden, det kan rentav vara deras första jobb i Sverige. De behöver lära sig om grundläggande arbetsetik, hur vi jobbar i Sverige, att man går på möten och kommer på avtalad tid och så vidare, säger Tania Rosander Fazliu.

Språngbräda för individer – två tredjedelar går vidare
Anställningen som miljövärd har inneburit en språngbräda för många. Av de 159 som anställts av Victoria Park fram till hösten 2021 har drygt hundra av dem gått vidare, antingen till fortsatta studier eller till anställning inom Victoria Park eller hos någon partner.

Bolaget har en social klausul i avtalen med sina entreprenörer och uppmuntrar dem att anställa miljövärdar. Det är dock viktigt att vi kan rekommendera personen påpekar Tannia Rosander Fazliu.

– Vi kontaktar vår entreprenör om vi ser någon som är lämplig. Sen följer vi individen hela vägen och hjälper dem under arbetsintervjun.

Att fler kommer ut i arbetslivet och blir goda förebilder i våra bostadsområden, är bra för både Victoria Park och för samhället, fortsätter Tannia Rosander Fazliu.

Satsningen på miljövärdar har bland annat bidragit till minskad kriminalitet, biståndsberoende och utanförskap. I alla fall enligt en rapport där två forskare på uppdrag av Victoria Park utvärderat utvecklingen i bostadsområdet Herrgården i Malmö 2013–2018.

Fördel även sedan miljövärden slutat
Satsningen har visat sig vara en god investering för Victoria Park. Förutom goodwill, bidrar det till minskade driftkostnader och på sikt ett ökat fastighetsvärde. Även när miljövärdarna slutat sitt uppdrag fortsätter de att göra en insats.

– Man bor oftast kvar i vårt bostadsområde och fortsätter att hålla snyggt omkring sig, säger Tannia Rosander Fazliu.

Vill du satsa på miljövärdar? Tannias tre tips

  1. Låt behoven styra.
    – Vi anställer inte miljövärdar i alla våra bostadsområden. Det behöver finnas ett uttalat behov, exempelvis av att öka tryggheten eller att minska nedskräpning eller vandalisering.
  2. Arbetsledare behövs.
    – Många av dem vi anställer som miljövärdar har liten eller ingen erfarenhet av arbetslivet i Sverige. Vi har alltid en arbetsledare som miljövärdarna kan vända sig till och som följer upp dem.
  3. Anställ sociala personer.
    – Språk och teknik kan man lära sig. Men att möta andra människor på rätt sätt är unikt. När vi rekryterar är det viktigt att vi hittar personer som är framåt, sociala och serviceinriktade.

Text: Henrik Lundström
redaktionen@forvalatarfroum.se

Effekter av miljövärdar

Victoria Park har låtit två utomstående experter utvärdera effekterna av miljövärdarna och de bosociala insatserna. Rapporterna Droppen som urholkar stenen samt Värdet av Victoria Parks bostadssociala arbete finns att läsa på bolagets webbplats.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega