Rekryterar rätt med värdegrundstest

Stångåstaden i Linköping är ett värderingsstyrt företag och när de rekryterar söker de efter högpresterande kulturbärare. Sedan ett år görs det bland annat genom ett digitalt värdegrundstest.

– Det är alltid enklare att utbilda och kompetensutveckla än att ändra ett beteende. När det råder brist på arbetskraft gäller det att hitta personer med rätt inställning och det hjälper det här testet till med, säger Peter Jonsson, HR-strateg och projektledare för värdegrundstestet.

Idén föddes hösten 2016. Tillsammans med ett företag specialiserat på urval och utveckling av medarbetare började Stångåstaden så småningom skissa på hur de kunde ta fram en version av ett SJQ (situation judgment questionnaire). Ett verktyg för att vaska fram dem som har en naturlig fallenhet för att vara och agera på det sätt bolaget önskar att en medarbetare gör i olika sammanhang i sin arbetsvardag.

Den färdiga produkten började användas i rekryteringssammanhang under första halvan av 2019. Normgruppen som den arbetssökande jämförs med är bolagets anställda. Testet tar mellan 15 och 20 minuter att genomföra och består av 22 olika scenarion att ta ställning till. Alla frågor är inte poänggivande, men de används ändå eftersom de bidrar till helheten.

Snabbt innanför dörren
Peter Jonsson berättar att det digitala värdegrundstestet ibland görs innan en arbetssökande får komma på intervju, vilket innebär att den sökande ändå kommer innanför dörren hos bolaget, eftersom testet ger en bred bild av hur det är att arbeta på Stångåstaden.

– Vi vill med det här fullt ut våga använda oss av det värderingstyrda sättet att arbeta. Genom testet släpper vi också in de sökande som får en inblick i vår vardag direkt. Och de tvingas ta ställning till vad som är det mest naturliga sättet för dem att agera i olika sammanhang, förklarar Peter Jonsson och fortsätter:

– Den som får höga poäng behöver inte lägga så mycket energi på att ”göra rätt” eller tänka på vad som är rätt, för sen i arbetet kommer det naturligt. På så vis är det högpresterande kulturbärare som anställs, som snabbt kommer på banan och är trygga att prestera.

200 scenarion blev 22
För att få underlag till SJQ:n arrangerades vad Peter beskriver som en gigantisk workshop med Stångåstadens interna värderingsambassadörer och ett tiotal chefer. 200 scenarion togs fram som sedan skalades ner till 90 stycken. I en process där chefer fick göra olika skattningar minskades sedan antalet till 38 scenarion. Därefter uppmuntrades alla anställda att göra testet, i kombination med övriga tester som Stångåstaden gör i samband med sina rekryteringsprocesser.

– 153 av 170 medarbetare genomförde testerna, vi tycker att det är fantastiskt och visar på stort engagemang. Ett kvitto på att de är måna om att få in bra kolleger. Vi var samtidigt väldigt tydliga med att ”du äger resultatet”. Ingen annan inom Stångåstaden än de själva kunde se vad de svarat i de olika testerna, däremot kunde resultatet vara något de själva tog upp i sitt utvecklingssamtal.

Välförankrat värderingsarbete i grunden
I sin slutversion hamnade det digitala värderingstestet på 22 olika scenarion och Peter Jonsson betonar att det är bolagets gedigna och väl förankrade värderingsarbete som gjort att projektet varit möjligt att ro i hamn. Utan det som stomme finns det inget att bygga ett trovärdigt test av det här slaget på.

Men finns ändå inte risken att den arbetssökande svarar det hen tror förväntas, försöker lista ut vad som är ”rätt” svar och svarar därefter? Nej, Peter Jonsson menar att testet är uppbyggt så att det inte finns några lätta svar eller genvägar till höga poäng.

Kvartalets dilemma
Att det inte finns enkla svar när det gäller värderingar och företagskultur har Stångåstaden även själva tagit fasta på genom att belysa ”kvartalets dilemma” internt. En strukturell del av hur bolaget löpande jobbar med sitt värdegrundsarbete.

– Vi snappar upp frågeställningar i organisationen och bygger upp en problematisk, fiktiv situation. Alla medarbetare får möjlighet att svara anonymt på hur de skulle agera, via ett enkätverktyg väljer de mellan fyra olika alternativ. Det här är ett bra sätt att processa olika frågor internt när vi märker att det knorras på sina håll, eller finns grus i skon.

Resultatet sammanställs, workshopmaterial tas fram och på de olika enheterna och i arbetsgrupperna diskuteras dilemmat och resultatet som kom fram. ”Rätt agerande” utifrån bolagets värdegrund ges sedan även på intranätet och beskrivs på enhetsmöten. På så vis arbetar bolaget scenariobaserat även bland de anställda.

– Det är alltid enklare att utbilda och kompetensutveckla än att ändra ett beteende. När det råder brist på arbetskraft gäller det att hitta personer med rätt inställning och det hjälper det här testet till med, säger Peter Jonsson, HR-strateg och projektledare för värdegrundstestet.

Större mångfald med vidsynt rekrytering
Det digitala värdegrundstestet sätter med sina scenarion fokus på annat än de strikt yrkesmässiga kvalifikationerna. För Stångåstaden innebär det att testet bidrar till en bredare bas att rekrytera utifrån. Peter Jonsson beskriver hur det öppnar för att bolaget träffar kandidater som exempelvis kommer från andra branscher. Som vid första anblicken kanske inte har den mest givna profilen, men som besitter de egenskaper Stångåstaden söker.

– Sitter en rekryterare och läser en stor mängd cv:n och personliga brev är det ju lätt att stanna till vid ”rätt” erfarenhet och det vanliga är kanske sen att ta tre till intervju. Det är ursvårt att hitta rätt, inte sällan behöver rekryteraren ändå träffa ett antal kandidater till och processen drar ut på tiden.

– Det är enklast att gå på det man känner igen och då finns risken att branschen bara rekryterar varandras medarbetare. Det håller inte i längden. När ett urval även handlar om att hitta ett antal personer som har rätt inställning men inte klockren erfarenhet blir det en annan process.

Positiv respons från de sökande
I dagsläget har drygt tio personer anställts som genomfört värdegrundstestet. Totalt sett har drygt 70 sökande gjort det. Peter Jonsson berättar att de hittills enbart fått positiv respons.

– De sökande tycker att det är roligt att få göra ett test som handlar om oss, ja just att få inblick i hur vi har det. Vi på HR upplever även att de sökande, jämfört med tidigare, har bättre koll och förståelse när de kommer till oss på intervju.

Lång hållbarhet på frågorna
Under våren ska Stångåstaden utvärdera testet utifrån dess olika frågeområden, men främst för att kunna ge en bättre återkoppling till kandidaterna. Frågorna har lång hållbarhet och någon plan på att byta ut frågor finns i nuläget inte. Däremot skulle nya frågor kunna fasas in genom att någon av de icke poänggivande byts ut, vilket Peter Jonsson ser som en stor fördel med att ha icke poänggivande frågor.

– Det tar tid och det är inte gratis att ta fram den här typen av test, men det är ju dyrt med felrekryteringar också. Eftersom mottagandet varit så bra så känns det helrätt att vi nu har testet som en viktig pusselbit i rekryteringen.

Stångåstaden har i dagsläget 180 anställda, driften är outsourcad och Peter Jonsson berättar att de inte har någon stor puckel av pensionsavgångar att vänta. Personalomsättningen ligger på runt 10 procent och det görs mellan 15 och 20 rekryteringar per år.

Text: Sophie Sölveborn
redaktionen@forvaltarforum.se

Peters råd för att bli bäst i test:

  • Börja i rätt ände, det finns inga genvägar! Det gäller att ni verkligen har medarbetare som lever värderingarna fullt ut. Inte ett projekt, utan ett sätt att driva verksamhet.
  • Involvera brett. Spegla medarbetarnas vardag. De vet bäst.
  • Frågor utanför testet. Är inte alla frågor poänggivande så kan ni byta ut någon av dessa scenarion och fasa in ett nytt. Under tiden är det statistiskt säkerställt av leverantören och inte med i viktningen.
  • Påminn kontinuerligt. Ett gediget värdegrundsarbete kräver också repetition. Månad efter månad, återkom till era förankrade värdeord: vad innebär de här i mitt dagliga arbete? I Stångåstadens fall: trygga, professionella, aktiva.

Peter Jonsson, HR-strateg Stångåstaden
Anställd sedan: 2016
Drömjobb som barn: Konditor, som min farfar
Det här behöver fastighetsbranschen mer av: Innovation och förutsättningar att digitalisera branschen.

 

Högt engagemang, låga sjuktal och goda prestationer

Stångåstaden återfinns på nionde​ plats i Great Place to Works rankning över Sveriges mest attraktiva arbetsplatser (medelstora företag). I en europeisk jämförelse bland 2 800 organisationer med 1,6 miljoner anställda i 19 länder har de även utnämns till 21a mest attraktiva arbetsplats i Europa i sin kategori.

 

Podd-tips!
I Engagemangspodden berättar Fredrik Törnqvist, vd, och Malin Wettre, HR-chef på Stångåstaden, om hur bolaget ökade från ett redan högt medarbetarengagemang till rekordhöga nivåer under loppet av ett år. Deras eNPS (employee net promotor score) ligger på 80 (40 räknas som världsklass) och engagemangsindex på 87 av 100.

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens

Bli den första att kommentera "Rekryterar rätt med värdegrundstest"

Lämna en kommentar

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär