Förlängd tidsfrist för energideklarationer

Fastighetsägare får ytterligare 90 dagar på sig att upprätta energideklarationer vid såväl nya förelägganden som föreläggande om vite.

Utbrottet av coronaviruset innebär att fastighets- och byggbranschen påverkas. Därför har Boverket anpassat de bedömningar som görs i tillsynsärenden för energideklarationer med hänsyn till rådande förutsättningar.

Boverket ändrar tidsfristen i de nya föreläggande som skickades ut från och med den 23 mars 2020. Dessa förändringar kommer att vara kvar fram tills Boverket finner att de kan tas bort helt eller delvis, eller behöver förändras på något annat sätt.

Nya reglerna
De fastighetsägare som får föreläggande kommer nu att få 90 dagar längre tid på sig för att upprätta energideklarationer för de byggnader som saknar deklarationer. Detta gäller både för föreläggande och föreläggande vid vite.

Boverket kommer att vara tillmötesgående när det gäller att förlänga tidsfristen för förelagda byggnader. Personalen på tillsynsenheten på Boverket kommer att göra bedömningar i det enskilda fallet, skriver verket på sin hemsida.

När gäller detta?
Boverket ger några exempel på omständigheter som kan föranleda förlängda tidsfrister:

  • Svårigheter att utföra besiktningar av byggnader inom vårdsektorn
  • Svårigheter att utföra besiktningar av byggnader för äldreboende.
  • Svårigheter att utföra besiktningar av byggnader i förskolor och skolor
  • Andra byggnader där energiexperten inte släpps in för att utföra besiktningar med hänvisning till coronaviruset.

Inga andra ändringar
Bestämmelserna om skyldigheterna att upprätta energideklarationer för byggnader i Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader gäller som vanligt.

Det krävs en lagändring för att dessa skyldigheterna inte ska gälla. Om en sådan lagändring skulle bli aktuell med anledning av coronaviruset kommer Boverket att informera om det.

Källa: Boverket

Om ni behöver få förlängd tidsfrist för att hinna energideklarera era byggnader på grund av coronaviruset kan ni kontakta Boverket via e-postadressen: tillsyned@boverket.se

Boverkets instruktioner för energideklarationen

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega