”Frånluft blir bättre än FTX vid renovering”

Nya byggregler gynnar frånluft framför FTX. Jonn Are Myhren, docent i byggteknik, ser många fördelar med att ha kvar den enkla ventilationen.

Alla i fastighetsbranschen har väl läst om studier som ser fördelar med FTX och nackdelar med den mekaniska frånluften. Men nu har allt fler forskare börjat ifrågasätta de här slutsatserna. En av dem är Jonn Are Myhren, universitetslektor i byggteknik på Högskolan Dalarna.

Han menar att det är bättre på många sätt att behålla frånluft och fjärrvärme i stället för att installera FTX när man ska renovera många av Sveriges flerfamiljshus. Och nu får hans åsikter draghjälp i och med att frånluften gynnas av Boverkets nya byggregler, BBR.

Vad innebär de nya byggreglerna?
– Vi har infört primärenergital i Sverige. Då är det så att fastighetselen i huset ska multipliceras med en faktor som är 1,6 idag och troligtvis ska öka till 1,8 nästa år. Alla andra energibärare, till exempel fjärrvärme, har idag en faktor på 1,0, men ska framöver bli 0,7. Elen stramas åt och fjärrvärmen får det lite lättare, säger Jonn Are Myhren.

Hur påverkar det fastigheter med frånluftsventilation?
– Ja, det påverkar en del. Det gör att installationer som drar el blir tuffare att motivera. Mest ger det utslag för värmepumpar men också FTX system påverkas. Regelverket ska gälla när fastighetsägare söker bygglov, vilket gäller både nybyggnad och om man gör en omfattande renovering. Energiprestandan till byggnaden ska nå upp till den nivån som BBR anger.

Vilka konsekvenser får reglerna för frånluft och FTX?
– Ett miljonprogramshus idag som har fjärrvärme och enkel frånluftsventilation premieras och får ett lägre primärenergital framöver eftersom det huset inte drar så mycket el. Om man från den nivån byggnaden har ska sänka primärenergitalet ytterligare är det inte säkert att FTX-ventilation är det bästa valet. FTX medför nämligen några kilowattimmar elanvändning per kvadratmeter som måste läggas till för att driva alla system. När det ska multipliceras med 1,8 framöver äter det upp en hel del av besparingen.

Hur kan man istället spara energi och sänka primärenergitalet om man har frånluft?
– Det som jag tror kommer mer och mer framöver är smarta styrningssystem. Tänk att du har frånluftssystem och kan närvarostyra flödet efter hur de boende lever. Då kan du spara ganska mycket energi genom att vara återhållsam med luften. Det gäller inte bara ventilation utan också värmen, antingen med system som reagerar retroaktivt när det sker en förändring, eller med AI-system som lär beteenden. Det kan styras på lägenhetsnivå och det är inte svårt att göra. Ofta skulle man kunna behålla frånluftssystemet och enbart lägga till smart styrning med sensorer. Då blir det både kostnadseffektivt och skonsamt för de boende.

Blir inte luftkvaliteten sämre med frånluftsventilation?
– Det behöver den inte bli. Nu är sensorer på väg att bli vanligare och vanligare i bostadsventilation så att flödet regleras efter behov. Dessa känner av fukt, koldioxid som visar människobelastning och VOC, Volotile Organic Compounds, det vill säga flyktiga organiska ämnen som luktar och kan innebära en risk för människors hälsa. Sådana sensorer har blivit väldigt billiga och robusta. Det betyder att en lägenhet kan ha ett enkelt frånluftssystem och finessen att det går att öka i flöde i olika zoner i lägenheten beroende på aktiviteter och behov. Då kan det plötsligt bli så att frånluft blir bättre för luftkvaliteten än traditionellt FTX system.

– Till exempel när det är mycket fukt i ett badrum kan det torka upp och hantera det. Och i ett sovrum kan man ha en avkänning så att flödet går på en låg nivå när det inte är någon där. Men när de boende kommer in i rummet på kvällen känner sensorn av det och då ökar flödet och håller luften fräsch.

Varför är det så att prestandan till FTX system inte blir som förväntat vid renovering?
– Har du ett frånluftssystem i ett äldre hus som skapar ett undertryck blir luftläckaget som kommer in genom otätheter en del av det kontrollerade flödet. Luften kommer in genom springor, men suget i badrum och kök innebär att man kan ha kontroll på läckaget. Men har du däremot ett FTX-system med till- och frånluft blir det inte undertryck på samma sätt. Otätheterna i byggnadsskalet gör att det både sipprar in och ut luft genom väggarna och därmed är det en hel del luft som aldrig passerar värmeväxlaren och blir värmeåtervunnen. Men denna problematik ser vi inte på samma sätt i nya hus.

– Utöver det ser vi forskare att lufttemperaturen sjunker i kanalerna som går till FTX-aggregatet. Till exempel har man nästan aldrig de 22 graderna i inneluften kvar när luften gått genom isolerade rör på en kall vind. Detta gör att samma potential för värmeåtervinning inte finns kvar när luften når fram till aggregatet. Temperaturförändringen av luften beror på hur välisolerade kanalerna är.

Vilka fördelar har det att behålla frånluftsventilationen vid renoveringar?
– Med rationella och enkla lösningar kan vi hålla högre renoveringstakt. Speciellt på glesbygden och i mindre städer, där vi har en annan kostnadssituation än i storstäderna, måste vi vara mer rationella och hitta mer kostnadseffektiva lösningar, så att inte beståndet med miljonprogramshus förfaller. Vi måste hitta lösningar som är lönsamma, pålitliga, skonsamma och effektiva så att vi kan renovera. Sen är det också det här med livscykelperspektivet. Miljöbelastningen för själva ingreppet, materialet och energin måste också beaktas.

Styr inte byggreglerna valet av teknik för mycket?
– Det är det som är spännande i Sverige för de svenska byggreglerna ställer bara krav på hela husets totala energianvändning. Det som händer då, vilket jag tycker är väldigt bra, är att i Sverige har man inte styrt vilken teknik man ska använda för att lösa detta. I många andra länder finns krav på vilka system man måste ha. Men i Sverige gäller att så länge man klarar energikraven kan man själv välja system.

Håller inställningen till FTX på att förändras i Sverige?
– Det är känt att FTX-ventilation inte är optimalt vid renovering. Vissa fastighetsbolag, till exempel Stockholmshem som har statistik från ett stort bestånd, har slutat att installera FTX vid renoveringar. Ändå kommer FTX systemen helt säkert vara kvar i stor omfattning. Det finns en stark ventilationsbransch i Sverige som jobbar med utveckling av systemen och varnar för mångfalden av system. Många blir uppretade på mig för att de tror att man ska göra mindre för miljön om man inte väljer FTX. Men om vi lägger de pengarna på andra alternativ kan vi komma minst lika långt, säger Jonn Are Myhren.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Jonn Ares råd till dig som ska renovera

  1. Skapa först en bättre byggnad, det vill säga se över skal, tak och fönster, så att du får ett lågt energibehov. Ta vara på det som är robust och bra. Sen kan tankarna gå till installationer. Då har du mer flexibilitet för att jobba med uppvärmningen.
  2. Gör ett överslag med primärenergital för att bedöma om renoveringspaketet klarar kraven
  3. Samordna de olika delarna vid renovering, så att man till exempel tänker på ventilationen redan när man planerar för stambyten eller isolerar.
  4. Följ upp husets energiprestanda med mätningar

Läs mer

”Varsam energieffektiv renovering – Tjärna Ängar”

Förvaltarforums artikel: ”Tunabyggen testar tre olika uppvärmningsalternativ”

Om ventilation på Boverkets hemsida

Om ventilation på Folkhälsomyndigheten

Artikel i VVS-Forum: ”Energieffektivt är inte alltid klimatsmart”

 

 

 

Bli den första att kommentera "”Frånluft blir bättre än FTX vid renovering”"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega