renovering


Protest mot dåliga renoveringar

Den nystartade ideella organisationen Renoveringsraseriet vill få allmännyttan och andra fastighetsägare att följa EU:s avfallstrappa för att uppnå klimatmålen.
Stångåstadens bombskadade fastighet återställs

Stångåstadens tekniska undersökning av den bombskadade fastigheten på Ådalagatan 1 och 3 i Linköping är nu slutförd. En sammanställning har gjorts av vilka åtgärder som behöver göras innan hyresgästerna kan flytta tillbaka.Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär