Tunabyggen testar tre olika uppvärmningsalternativ

Foto: Simon Berglund

Tunabyggen i Borlänge har låtit renovera tre likadana miljonprogramshus i Tjärna ängar med tre olika alternativ på ventilation och uppvärmning. Just nu utvärderas vilket alternativ bolaget ska satsa på i den fortsatta renoveringen.

Tjärna ängar är ett miljonprogramsområde från 1970-talet med totalt cirka 1 300 lägenheter i 40 byggnader. Tunabyggen har börjat att renovera området som förutom upprustning av lägenheter och byggnader även ska bli mer trivsamt att bo i.

De tre husen som hittills renoverats har alla tilläggsisolerats, fått nya fönster, nya stammar och badrum samt säkerhetsdörrar och nya entréer med digital inpassering.

Olika ventilation och uppvärmning
Det som skiljer är ventilations- och uppvärmningssystemen.

I det första huset (Klöverstigen 28) lät Tunabyggen installera FTX-ventilation.

I det andra huset (Kornstigen 25) består uppvärmningen av en frånluftsvärmepump, tryckstyrda till- och frånluftsvärmefläktar samt radiatorer som förvärmer den inkommande tilluften i lägenheterna.

Det tredje huset (Klöverstigen 26) har bara tryckstyrd till- och frånluftsventilation.

Maria Mårds, Tunabyggen.

Lovande resultat
Tillsammans med Högskolan Dalarna, som bedriver omfattande forskning i området, ska Tunabyggen under hösten ta beslut om vilket eller vilka alternativ man ska gå vidare med i den fortsatta renoveringen.

Maria Mårds är chef teknisk förvaltare på Tunabyggen och den som projektlett de första renoveringarna.

– Vi studerar särskilt energieffektivisering och bosociala effekter av renoveringarna. Vi bestämmer i höst vilket alternativ som är bäst, men jag kan redan nu säga att båda de billigare alternativen utan FTX ser lovande ut, säger Maria Mårds.

Mer än halverad energianvändning
Jonn Are Myhren, projektledare från Högskolan Dalarna, hoppas särskilt mycket på alternativet med frånluftsvärmepump och radiatorer med förvärmning av tilluften.

– Vi har bara hunnit göra uppföljande mätningar under en kortare period men hittills verkar det som att vi lyckats reducera energianvändningen med över 50 procent både i alternativet med FTX och med frånluftsvärmepump. Och då är alternativet med frånluftsvärmepump cirka 1,5 miljon billigare per byggnad.

Den enklaste varianten med enbart tryckstyrda till- och frånluftsvärmepumpar beräknas minska energianvändningen med cirka 30 procent.

Jonn Are Myhren.

Alternativ med ren luft
Även de boende verkar uppskatta alternativet med frånluftsvärmepump och säger i intervjuer att inomhustemperaturen har blivit bättre och jämnare.

– Renovering med tilluftsradiatorer är inte att rekommendera i storstäder men är ett bra alternativ där luftkvaliteten utomhus är bra, till exempel i miljonprogramsområden på mindre orter, säger Jonn Are Myhren.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Kontakt:
Jonn Are Myhren, projektledare Högskolan Dalarna
e-post: jan@du.se, tel: 0739 47 48 71.

Maria Mårds, chef teknisk förvaltare Tunabyggen
e-post: maria.mards@tunabyggen.se, tel: 0243-733 00.