BBRNy version av Boverkets byggregler

Nu finns en ny uppdaterad version av Boverkets byggregler. Här finns en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattningen BFS 2011:6, till den senaste ändringsförfattningen BFS…