fjärrvärmeUndvik högre värmekostnader 2018

Vid årsskiftet inför flera fjärrvärmebolag nya prismodeller. Om inget görs kan de leda till ökade värmekostnader – på nära 30 procent, skriver Fastighetstidningen. Energitopparna i…


Städer ska värma sig själva

Det nya EU-projektet Reuseheat ska demonstrera fyra olika skalbara system för att återanvända och återvinna de outnyttjade värmeflödena som finns i stadsmiljöer, skriver Svenska Miljöinstitutet…
Fjärrvärme minskar klimatpåverkan

MKB Fastighets AB i Malmö har tecknat ett avtal med E.ON om årligt ökande leveranser av förnybar fjärrvärme, vilket kommer att minska bostadsbolagets direkta klimatpåverkan…


Prisdialogen för fjärrvärme växer

Prisdialogens styrelse har nu behandlat ansökningar för medlemskap 2017, vilket resulterat i att antalet fjärrvärmeleverantörer som är medlemmar i Prisdialogen ökat från 29 till 34….