Billigt alternativ till FTX

Haninge Bostäder testar ett nytt system för ventilation och värmeåtervinning som är både billigare och enklare att installera än FTX.

Många fastighetsägare har svårt att hitta en ekonomiskt långsiktig lösning för att få bort problem med fukt och lukt i fastigheter med självdrag.

Kommunalägda Haninge Bostäder har provinstallerat FX-systemet Clean Air 24 där spirorör för tilluft läggs inuti befintliga frånluftskanaler varvid värmeväxling sker och återför värmen som förvärmd ren tilluft till bostaden.

Ronnie Chressman.

– Fullt utvecklat är det här ett bra system för gamla självdragshus, sa Ronnie Chressman, förvaltningschef på Haninge Bostäder, när han höll ett föredrag om projektet på Sabos konferens Energikicken 28—29 november.

BeBo och WSP
Ronnie Chressman berättade att hela installationen och utvärderingen utförs i samarbete med BeBo och WSP, som även testar systemet hos andra fastighetsägare.

Erfarenheterna kommer att redovisas av BeBo, som även tar fram en upphandlingsinstruktion och ekonomiska kalkyler.

Haninge Bostäder installerades systemet våren 2017 i sex lägenheter i ett flerfamiljshus från 1968. Lägenheterna har självdragssystem med separata kanaler till kök och badrum.

Så funkar det
Ronnie Chressman förklarade hur systemet fungerar.

– Man drar ner en tilluftskanal i de gamla frånluftskanalerna och använder kanallängden för avväxling av energi. Ovanpå taket sitter en låda med en frånluftsfläkt på den befintliga kanalskorstenen. Frånluftsfläkten drar inte mycket energi och kan tryckstyras. Den skapar ett undertryck som går ner i lägenheterna och tilluften sugs in i lådan. På väg ner växlar man av energi, så att luften som går ner i lägenheten är uppvärmd.

Haninge Bostäder har dragit några nya rektangulära vita tilluftkanaler i takvinkel i lägenheterna. Men i övrigt har man inte gjort några stora ingrepp, inga borrningar och inga stora kanaldragningar.

Kräver större vind
Systemet installerades i ett trevåningshus med krypvindar, vilket innebar ett problem.

– För att det här ska fungera optimalt bör man ha minst 15 meters längd på kanalen för att göra en bra avväxling. Det har vi bara i lägenheten längst ner. Det innebar att vi fick ta de här metrarna extra kanallängd i lådan på taket. Och det kanske inte är det mest optimala.

Denna lösning innebär att sotning och rengöring av kanalerna blir besvärligare. Lösningen, som har tagits fram tillsammans med bolagets sotare, blev att ha rensluckor på lådan.

Korsväxlare löser problem
Skorstensbolaget som säljer Clean Air 24 har gjort en speciell korsväxlare för hus som saknar vind med plats för kanalerna.

– När korsväxlaren byggs ihop med systemet får det ännu större verkningsgrad än tidigare. En sådan installation görs nu på Södermalm i Stockholm, sa Ronnie Chressman.

Han berättade att Haninge Bostäder 2018 ska provinstallera ett system med korsväxlare i ett annat trapphus för att kunna jämföra de två systemen.

Så blev resultatet
Ronnie Chressman räknade upp flera fördelar med den första installationen:

  • Systemet är smidigt att installera, arbetet påverkar inte hyresgästerna så mycket och kostnaden är mindre än hälften för FTX.
  • Värmeväxlingen fungerar bra, även om den hade varit ännu bättre om bolaget kunde ha lagt extra kanaler på vinden.
  • Hyresgästerna är nöjda med ventilationen och speciellt med den nya volymkåpan över spisen som minskar problemen med matlukt.
  • Radonvärdena har gått ner från 170 till 130 i första mätningen.
  • Innemiljön och luftomsättningen är märkbart bättre.
  • Bolaget slipper ökad energiförbrukning för att öka värmen, vilket brukar bli fallet om man väljer att sätta in en vanlig mekanisk frånluftsfläkt på taket.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär