Forskningsprojekt ska ge bättre stadsodling

Hur kan stadsodlingar bidra till framtidens hållbara livsmedelssystem? Ett nystartat projekt på IVL hoppas bringa klarhet i frågan.

Klimatförändringar, befolkningstillväxt, urbanisering och minskade ytor med odlingsbar mark kan öka behovet av alternativa och hållbara lösningar för att producera mat i framtiden. Som ett svar på detta har stadsodlingar vuxit fram på många platser runt om. Men lite är känt om vilka konsekvenser dessa system har sett ur ett bredare hållbarhetsperspektiv.

– Vi kommer att titta på de odlingsprojekt som har startat i Stockholmsområdet och utvärdera dem ur ett hållbarhetsperspektiv för att se vilka miljö-, ekonomiska- och sociala konsekvenser de har, säger Michael Martin, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Genom att flytta odlingar till urbana miljöer, till exempel inomhus, kan produktionen lättare kontrolleras och effektiviseras. Men kunskapen om systemen är begränsad. Tidigare forskning har också visat att en av de största övergripande utmaningarna för stadsodlingar är den ekonomiska livskraften och att lyckas skala upp.

Ska sprida kunskap
För att undersöka vilka faktorer och affärsmodeller som är viktiga för att få välfungerande och hållbara odlingssystem i städerna kommer det aktuella IVL-projektet analysera tidigare satsningar som har gjorts, både lyckade och mindre lyckade exempel. Man kommer även att utföra hållbarhetsanalyser ur ett livscykelperspektiv.

– Tanken är att projektet ska bidra till kapacitetsuppbyggnad. Med bättre kunskap om vilka utmaningar och möjligheter som finns är det lättare att göra rätt val och säkerställa att odlingarna verkligen bidrar till en hållbar livsmedelsproduktion i urban miljö. Det handlar också om att sprida kunskap om hur vi kan skapa hållbara livsmedelssystem i framtiden, säger Michael Martin.

Projektet pågår i tre år och utförs i samarbete med KTH, Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik. Det finansieras genom Vinnovas satsning Innovationer för ett hållbart samhälle.

Källa: IVL

För mer information

Michael Martin
michael.martin@ivl.se
010-788 66 81

 

Bli den första att kommentera "Forskningsprojekt ska ge bättre stadsodling"

Lämna en kommentar

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär