Fler barrträd i staden kan förbättra luften

Träd och grönska dämpar buller, ger skugga, buffrar regnvatten och bidrar till ökad biologisk mångfald. Men samtidigt kan träd påverka luftcirkulation och ansamla luftföroreningar. Vilka träd som passar bäst var, ska forskarna nu ta reda på.Projekt ska minska klimatpåverkan vid renovering

I ett nystartat projekt ska IVL tillsammans med Sveriges Allmännytta och Kommuninvest ta fram en vägledning för hur fastighetsägare och byggentreprenörer kan minska klimatpåverkan vid renovering och ombyggnation.
För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega