Tryggare och ökad trivsel i Gamlestaden

På femton år har trygghet och trivsel i Gamlestaden ökat samtidigt som brottsligheten minskat. Framgångsmetoden kallas BID:s. Bild: Sofia Sabel

På femton år har trygghet och trivsel i Gamlestaden ökat samtidigt som brottsligheten minskat. Framgångsmetoden kallas BID:s. Bild: Sofia Sabel

Trygghet och trivsel har ökat kraftigt i Gamlestaden i Göteborg de senaste 15 åren. Samtidigt har brottsligheten minskat. Stadsdelen har gått från att vara en förslummad och otrygg avkrok till att bli en efterfrågad del av Göteborg.

En ny rapport från Fastighetsägarna, Förvaltnings AB Framtiden och Fastighetsägare i Gamlestaden visar att BID:s, den utvecklingsmodell som har vänt utvecklingen i stadsdelar i New York, London, Hamburg och Kapstaden också fungerar i Göteborg.

Pågått sedan 2001
Arbetet med att utveckla i Gamlestaden i Göteborg har pågått sedan 2001. Och nu finns hårda data som visar att det faktiskt också lönar sig både ekonomiskt och socialt. I dag är det en stadsdel dit människor väljer att flytta och där man vill att barnen ska växa upp.

– Fastighetsägarna var med och startade arbetet i Gamlestaden och vi har tillsammans med våra medlemsföretag, det kommunägda bolaget Poseidon och majoriteten av bostadsrättsföreningarna stöttat satsningen genom alla år. Det är oerhört värdefullt att vi nu har hårda data som visar att ansträngningarna ger resultat, säger Rudolf Antoni, utvecklingschef på Fastighetsägarna GFR.

Dubbelt så många nöjda
Mellan åren 2001 och 2015 har boende som upplever Gamlestaden som ”mycket bra” att bo i ökat från 23 procent till 40 procent. De som är trygga utomhus på kvällstid har ökat från 40 procent till 56 procent.

Statistiken visar också att den polisanmälda brottsligheten minskar över tid. Till exempel har bilstölderna minskat från nästan 3 000 år 2001 till knappt 700 i dag. Detta trots att befolkningen ökat med 20 procent. Att bostadsrättspriserna närmar sig Göteborgssnittet är ytterligare en indikator på att arbetet varit lyckosamt.

Framgångsreceptet
– Det ligger en enorm kraft i att lokala fastighetsägare engagerar sig i den långsiktiga utvecklingen i en stadsdel eller ett grannskap. När många lokala aktörer samlar sig kring en åtgärdsagenda mot en akut lokal problembild blir både boende, fastighetsaktörerna, lokalt näringsliv och det omgivande samhället vinnare.

Arbetsmodellen går ut på att fastighetsägarna går in i ett partnerskap som har till uppgift att lyfta den lokala utvecklingen långsiktigt, säger Helena Holmberg, verksamhetsledare för Fastighetsägare i Gamlestaden och ansvarig för utredningen.

Behövs ny lagstiftning
Hon menar att man nu behöver intensifiera arbetet med BIDs för att lyfta utvecklingen i utsatta områden runt om i Sverige. I länder som Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Canada och USA finns lagstiftning som skapar förutsättningar för BIDS. Det skulle behövas även här för att arbetet ska ta fart på allvar, menar hon.

– Vi ser nu att det här sättet att arbeta ger en ökad trygghet och livskvalitet i stadsdel och områden vilket även ger en ekonomisk bärkraft. Men för att lyckas på fler platser krävs det att utvecklingen är uthållig och långsiktig vilket en lagstiftning kan bidra till, säger hon.

Många involverade
Många parter har varit involverade i arbetet i Gamlestaden; de kommunala förvaltningarna, polisen, föreningar, företag, polisen, och boende.

Verksamheten finansieras av de cirka 45 medlemmarna i Fastighetsägare i Gamlestaden, bland dem Poseidon, SKF, Platzer, Sigillet, HSB Fastigheter och många bostadsrättsföreningar.

Utvecklingsmodellen har även inspirerat liknande utvecklingsarbete på Centrala Hisingen, Järvafältet, Skärholmen, Rågsved i Stockholm och Sofielund i Malmö.

Flera olika insatser
Platser som Holländareplatsen, Bunkeberget Gamlestadstorget och Nylösegatan har förnyats, en spontanidrottsplats har anlagts liksom platser för stadsodling.

Varje år arrangeras stadsdelsfesten Gamlestadsgalej. Ett stort antal insatser mot otrygghet och brottslighet har genomförts. Dessutom arbetar man med kommunikation och dialogprocesser med människorna som bor i Gamlestaden, som får unika möjligheter att påverka utvecklingen i stadsdelen.

Fokus just nu ligger på att stärka utvecklingen för lokala butiker och restauranger, på att förebygga öppen narkotikahantering och att utveckla ett formaliserat partnerskap med Göteborgs stad.

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega