Partnertext från AktivBo

Bättre beslutsunderlag genom förstudier

Kristinehamnsbostäder och Stiftelsen Aneby Bostäder använder sig av förstudier inför ny- och ombyggnader för att få nöjdare hyresgäster.

Med en förstudie får du reda på vilka intressen som finns inför såväl kommande nyproduktionsprojekt som planerade ombyggnader. Var ska man bygga? Vad vill potentiella hyresgäster ha och hur ser framtidens boende ut? Förstudien syftar i huvudsak till att ge ett bra beslutsunderlag så att man bygger rätt och för rätt målgrupp. Genom att lyssna på sina kunder och involvera potentiella hyresgäster tidigt i planeringsfasen, skapas goda förutsättningar för att lyckas.

Anna-Carin Backman.

Vilka är behoven?
Kristinehamnsbostäder har nyligen genomfört en förstudieundersökning med tydlig målsättning att undersöka intresset inför framtida byggprojekt. Anna-Carin Backman, kund- och marknadschef på Kristinehamnsbostäder, berättar mer om tankarna kring projektet.

– Bakgrunden till förstudien är att vi i nuläget står inför byggstart till två olika områden. Vi har fått markanvisningar från kommunen varav det ena projektet drog ut på tiden och blev felkalkylerat. Faktum är att många projekt i dag står i byggstart och att många kommuner redan har förbyggt sig. Men vi ser att trenden börjar vända. Därför ville vi undersöka vilka behov som finns i dag. Har vi bostadsbrist eller inte? I enkäten presenterade vi två olika områden med tomtanvisningar och bilder för att ta reda på vilken som var mest populär, säger Anna-Carin Backman.

Omvärldsanalys
Parallellt med förstudien har man också genomfört en omvärldsanalys för att på en djupare nivå studera marknaden och framtida intressen.

– Omvärldsanalysen handlar om vilka som har mark, vilka som ska bygga och för vem man ska bygga. Med själva förundersökningen ville vi visa hur befolkningsutvecklingen ser ut, konjunktur och demografi, samt undersöka vilken målgrupp det finns behov för. Vi skickade ut undersökningen till hela kommunen, till en person i varje hushåll från 35 år och uppåt.

–Vi ville helt enkelt ha en indikation på vilka vägar man ska ta och hur man ska bygga och få ett underlag att förhålla oss till framöver när vi bygger. I  ett projekt kan man välja att titta på kvalitet eller kvantitet. Kvantitet är själva enkäten. Men för att få kvalitet kommer vi nu gå ner ännu mer på djupet och genomföra intervjuer med ett 20-tal personer, säger Anna-Carin Backman.

Attraktiva boenden
Stiftelsen Aneby Bostäder är också i färd med att genomföra en förstudie. Vd Jens Larsson berättar mer:

– Bakgrunden till vår förstudie är att vi under 2019 avslutar en nyproduktion som pågått sedan 2017 och att vi nu vill se hur det ser ut framöver. Vi vill undersöka intresset av vilken typ av bostad hyresgästerna vill ha, var den ska vara placerad och vilka förväntningar man har på bostaden i form av faciliteter och annat. Kanske kan man också hitta någon väg att bygga ett attraktivt boende, säger Jens Larsson.

Vägledande beslutsunderlag
För Stiftelsen Aneby Bostäder handlar det i huvudsak om att identifiera vad våra framtida kunder efterfrågar, men också att dra till sig rätt intressenter.

–  Bygga kan man ju alltid göra men samtidigt vill man passa på att se vilka möjligheter som finns och försöka hitta bra lösningar. Grunden är att hitta rätt parametrar och locka rätt intressenter. Det är lätt för oss att bygga och tycka att det går bra, men då kanske vi inte har lyssnat på vad hyresgästerna faktiskt efterfrågar. Vi hade trots allt inte funnits utan våra kunder,  fortsätter Jens Larsson.En gemensam faktor hos alla bolag som genomför denna typ av undersökning är möjligheten att få ett tydligt och vägledande beslutsunderlag att kunna förhålla sig till framöver.

– Vi ville ha en indikator på vilka vägar man ska ta och hur man ska bygga. Förhoppningsvis får vi svar på detta nu genom förstudien. Kanske får vi till och med en tydlig indikation om många svarar på samma sätt. Vi vill helt enkelt ha ett underlag att förhålla oss till framöver när vi bygger samtidigt hoppas vi kunna möta behoven på rätt sätt, säger Jens Larsson.

Vill du veta mer om hur en förstudieundersökning ger bättre beslutsunderlag inför kommande byggprojekt? Kontakta gärna affärsutvecklare Stefan Engelken, på mejl stefan.engelken@aktivbo.se eller telefon +46 70 539 97 37.

Bli den första att kommentera "Bättre beslutsunderlag genom förstudier"

Lämna en kommentar