Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?
Partnertext från AktivBo

SFI-material ska sprida kunskap om att bo i hyresrätt

Catarina Hagwall, marknads- och kommunikationschef på Bostadsbolaget, har haft en central roll i arbetet med att ta fram studiematerialet.

Flera allmännyttiga bolag i Sverige har gått samman och gemensamt tagit fram ett undervisningsmaterial till SFI (Svenska för invandrare). Broschyren Ditt hem ska ge svar på alla tänkbara frågor kring hur det fungerar att bo i hyresrätt i Sverige.

Målsättningen är att sprida kunskap till SFI-eleverna redan i ett tidigt skede för att underlätta inför den dag då de själva flyttar in i sin första egna hyresrätt. Catarina Hagwall, marknads- och kommunikationschef på Bostadsbolaget, har haft en central roll i arbetet med att ta fram broschyren.

Stångåstaden initiativtagare
– Initiativet kom till en början från Stångåstaden i Linköping som hade sett ett behov av att lära ut mer till hyresgästerna kring hur det fungerar att bo i en hyresrätt. Många som kommer nya till Sverige idag vet inte hur allt fungerar. Stångåstaden frågade om fler ville vara med i projektet. Vi på Bostadsbolaget tillsammans med hela Framtidenkoncernen samt MKB valde att hoppa på idén, säger Catarina Hagwall.

Att samarbeta med andra bolag i frågan upplevs ha varit väldigt nyttigt och givande.

– Som bolag är vi alla väldigt lika i grund och botten och har ungefär samma utmaningar. Det som har varit bra med att jobba tillsammans är att vi fått in flera olika perspektiv, fortsätter Catarina Hagwall.

Rättigheter och skyldigheter
Bolagen har tillsammans hjälpts åt med innehållet, informativa texter och upplägg som sedan anpassats efter SFI-utbildningarnas övriga material i form av uppbyggnad och språk.

– Broschyren innehåller grundläggande information om vad en hyresrätt är och vad det innebär, vilka rättigheter och skyldigheter man har. Materialet  är uppbyggt som vilket instuderingsmaterial som helst egentligen och innehåller bland annat frågor och svar samt dialoger där elever kan jobba två och två. Längst bak finns en ordlista med branschspecifika ord som kan upplevas som svåra, säger Catarina Hagwall.

Tryggt och trivsamt
Broschyren är tänkt att fungera som en informationskanal för alla de frågor man idag berörs av som hyresgäst.

Förhoppningen är att kunskapen ska bidra till trygga och trivsamma områden både för nuvarande och framtida hyresgäster.

Materialet har distribuerats ut till SFI-utbildningarna i respektive kommun men kommer även att nyttjas av bostadsbolagen själva.

Underlättar integrationen
– Det är jättebra för våra befintliga hyresgäster men också nya hyresgäster som är ovana vid att vara hyresgäst. Om de redan från början vet vilka skyldigheter och rättigheter de har så underlättar det såklart för integrationen. Många av de personer som får tillgång till materialet genom SFI kommer att bo hos oss senare och då ser vi en uppsida i att de vet vad som förväntas av dem och det blir mindre problematiskt, säger Catarina Hagwall.

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega