Hur avstyrdes de värsta brandkatastroferna?

I en rapport från försäkringsbolaget FM Globals, jämförs tre stora bränder i flerbostadsfastigheter som inträffade under en tvåmånadersperiod, skriver Fastighetstidningen.

En av dem – branden i Grenfell tower i England– fick katastrofala följder. Vid de andra två bränderna avstyrdes de värsta katastroferna. Vad skiljde dem åt?

Läs hela artikeln ”Katastrofala val” i Fastighetstidningen här