Hur kan vi säkra upp mot brand vid renoveringen?

Vid renovering eller ombyggnation finns risk för bränder. Kanske görs heta arbeten nära ett lättantändligt material eller så stängs ordinarie skyddssystem tillfälligt av. Vad ska du som beställare göra för att minimera brandrisken?


Vad händer efter att det har brunnit i fastigheten?

De flesta känner nog till vad som ska hända i det akuta skedet vid en brand, man ringer 112, sedan kommer räddningstjänsten och släcker. Men vad händer sedan, direkt efter att branden har släckts? Brandexperten ger dig insikt.


Kan ny teknik i fastigheten innebära brandrisk?

Samhällsutvecklingen går mot ett mer hållbart samhälle vilket de allra flesta är överens om är nödvändigt. Ett dilemma i sammanhanget är att med ny teknik kommer nya brandrisker. Här listas tekniken som fastighetsägare bör hålla koll på.


Hur kan vi minska brandskadorna i flerbostadshus?

Skador för miljarder uppstår vid bränder i bostäder. En av de platser som ”kostar mest” är brand på balkonger och därifrån sprider sig ofta branden lätt. Här ger brandexperten råd för att minska brandskadorna i fastigheten.Hur nära får sopkärl stå en byggnad?

Var i lagen om brandskydd kan vi hitta vilket avstånd som gäller för lagring av exempelvis lastpallar vid ett fönster eller uppställning av sopkärl intill en byggnad, för att det inte ska vara en brandfara eller i vägen för utrymning?


Trapphus = utrymningsvägar. Får hyresgäster ha saker där?

Fråga:
Vi har påpekat för våra hyresgäster att det inte får finnas några föremål utanför lägenheterna. Det riskerar skada personer vid en eventuell utrymning. Det är allt från dörrmattor till skor och barnvagnar. Har vi något lagligt stöd eller lagtext att hänvisa till om vi avlägsnar dem?Vem har ansvaret för kontroll av handbrandsläckare?

Om det inte finns en extern kravställare som hänvisar till att en specifik standard ska följas så finns möjligheten att skapa egna metoder och system att hantera sin kontroll av brandsläckare internt, enligt brandingenjör Lars Brodin.


Fler dör i bränder 2020

I år ökar antalet dödsfall vid bränder i hemmet. Brandingenjör Lars Brodin på Brandskyddsföreningen hjälper dig att förbättra brandsäkerheten.


För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega