Hur skyddar vi oss mot anlagda bränder?

En av de vanligaste brandorsakerna i samhället är anlagda bränder. De bakomliggande motiven är olika vilket innebär att förebyggande åtgärder behöver anpassas och samordnas. Här är exempel på brotts- och olycksförebyggande arbeten att se över.Vem har ansvaret för kontroll av handbrandsläckare?

Om det inte finns en extern kravställare som hänvisar till att en specifik standard ska följas så finns möjligheten att skapa egna metoder och system att hantera sin kontroll av brandsläckare internt, enligt brandingenjör Lars Brodin.


Fler dör i bränder 2020

I år ökar antalet dödsfall vid bränder i hemmet. Brandingenjör Lars Brodin på Brandskyddsföreningen hjälper dig att förbättra brandsäkerheten.


Nya regler för sprinklersystem

Nu finns ett nytt regelverk för vattensprinklersystem som är direktanslutna till allmänt vattenledningsnät, skriver Brandskyddsföreningen.


Är era fasader brandfarliga?

Hur tar du reda på om era byggnader har brandfarliga fasader av liknande slag som Grenfell Tower i London? Två brandexperter ger tre råd.

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega