Mildra effekten av värmeböljor

Klimatet förändras och Sverige lär få fler extrema värmeböljor. Men det finns åtgärder som fastighetsägare kan göra för att förebygga ohälsosamma temperaturen i byggnader.

Sommaren 2018 drabbades Sverige av en värmebölja som gav bekymmer för många fastighetsägare. Det var kylanläggningar som gick på högvarv och hyresgäster som var missnöjda.

Det troliga är att Sverige kommer få fler värmeböljor även i framtiden. Klimatforskning visar att den globala medeltemperaturen har ökat de senaste 30 åren. Det kan leda till extremväder som skyfall, stormar och värmerekord.

Dialog med hyresgästerna
Just nu pågår en studie på Rise som syftar till att göra fastighetsägare och andra mer medvetna om problematiken med värmeböljor. Forskarna Özüm Durgun och Maria Håkansson håller i projektet ”Strategier för att mildra effekterna av framtida extrema värmeböljor”.

Genom satellitdata har de kartlagt byggnader som ligger i varma zoner, så kallade värmeöar. I intervjuer med personer som arbetar i byggnaderna, med sårbara grupper som äldre och barn, kommer det fram att det bästa en fastighetsägare kan göra är att vara lyhörd och föra dialog med hyresgästen.

Mer konkreta rekommendationer kommer först nästa år då studien är avslutad men Durgun och Håkansson har råd på vägen. Lämna inte hyresgästen i ovisshet; informera inför sommarsäsongen hur ventilationssystemet fungerar. Det minskar otryggheten.

Enkla lösningar
Peter Ylmén, teknisk lic. inom byggnadsfysik på Rise, är inne på samma sak:

– Det är avancerat med värme och ventilation i byggnader och det kan vara svårt för hyresgästen att förstå modern teknik. Informera vad de själva kan göra med ventilationssystemet och förklara syftet med det, så att det kan fungera optimalt.

Samtidigt påpekar han att det finns enklare lösningar för att minska temperaturer inomhus än att installera avancerade kylsystem.

Det mest effektiva är att ha utvändig solavskärmning. Det kan vara markiser eller sol-lameller som går att styra så att det inte stör utsikten. Det är bättre än invändig avskärmning, som gardiner eller persienner, för då har värmen redan kommit in i byggnaden.

Inte bara lufttemperatur
Det är nämligen den instrålade värmen, den så kallade operativa temperaturen, som påverkar människor mer än själva lufttemperaturen.

Operativ temperatur är en kombination av luftens och omgivande ytors temperatur som har blivit bestrålade av solen, till exempel väggar, golv och tak. Den kan upplevas som varmare.

Om en fastighetsägare vill kontrollera innetemperaturen hos hyresgästerna är det därför klokt att följa upp med enkäter och dialog efter att ha mätt lufttemperaturen under en längre period, rekommenderar Peter Ylmén.

Hyresvärdens skyldighet
Hyresgästföreningens jurist Johan Candler informerar tidningen Hem & Hyras läsare att den operativa temperaturen inte bör överstiga 26 grader varaktigt, eller 28 grader under en kortare period. Han säger även:

– Om det visar sig att du som hyresgäst har för varmt bör du först och främst göra en anmälan till din hyresvärd. Om värden inte agerar trots att du har för varmt kan du kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddskontor som är tillsynsmyndighet. När det är bevisat att du har för varmt är hyresvärden generellt skyldig att åtgärda bristen.

Påverkar även byggnaden
Extrem värme påverkar inte bara människor utan även själva byggnaden. Det kommer fram i en skrift som Folkhälsomyndigheten gav ut efter rekordsommaren 2018.

I skriften ”Värmestress i urbana inomhusmiljöer – förekomst och möjliga åtgärder i befintlig bebyggelse” står det att koncentration av luftföroreningar ökar med stigande värme och kan ta sig in i lägenheter.

Är ventilationen dålig eller har ett tätt skal, som i lågenergihus, kan föroreningar ackumuleras. Det blir inte tillräcklig luftomsättning eller utspädning av föroreningarna.

Andra obehagliga effekter av värmeböljor är att kemiska ämnen inomhus kan börja avdunsta. Dessutom kan ökad luftfuktighet i kombination med värme ge kondens- och mögeltillväxt.

Experternas bästa råd
Inget av detta låter särskilt angenämt, så det finns all anledning att som fastighetsägare hålla nere värmen i byggnader. Folkhälsomyndigheten och experterna på Rise ger här råd och tips till fastighetsägare:

  • Installera solavskärmning utvändigt, som persienner eller markiser. Det finns även solavskärmning belagda med solceller, vilket ger förnybar el-energi.
  • Installera luftkonditionering baserad på förnybar energi.
  • Förbättra tak- och väggisolering, det ger skydd även mot värme.
  • Utnyttja OVK och trimma systemet regelbundet; rensa kanaler, kontrollera flöden och fläktar och byt filter.
  • Använd reflekterande material och målarfärg. Ett svart plåttak absorberar till exempel värme och ljusa färger reflekterar mer.
  • Tillgodose möjlighet till att skapa luftdrag genom att ha flera fönster i ett boende.
  • Informera hyresgästerna om att korsventilera och skapa drag nattetid, det kyler ner interiören och själva byggstommen som absorberar kylan och sedan avger den under dagtid.
  • Skapa gröna tak och väggar. Sedumtak ger svalka när vatten avdunstar efter ett regn.
  • Plantera träd som skapar skugga.
  • Vattensamlingar och dammar svalkar i en bostadsmiljö.

Text: Marit Engstedt
redaktionen@forvaltarforum.se

Vet du att…

…”För en välisolerad och naturligt ventilerad byggnad i skugga, som har fönster stängda under dagen och endast korsventileras under natten, kan inomhustemperaturen reduceras till cirka 45 – 55 procent av utomhustemperaturen.”

Källa: Folkhälsomyndighetens skrift ”Värmestress i urbana inomhusmiljöer – förekomst och möjliga åtgärder i befintlig bebyggelse”

Läs mer om värmeproblemet

Tidigare artikel på Förvaltarforum ”Så klarar fastigheten en värmebölja”

RISE-artikel: ”Beredskap för framtidens extrema värmeböljor”

Hem & Hyra-artikel: ”Här går gränsen för hur varm lägenheten ska behöva vara”

Folkhälsomyndighetens information: Värmestress i urbana inomhusmiljöer – förekomst och möjliga åtgärder i befintlig bebyggelse

Forskningsprojekt på E2B2: Solavskärmningar i ett helhetsperspektiv

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega