Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Bara var tionde prioriterar brandsäkerhet

Bara en av tio privata fastighetsägare anser att brandsäkerhet är viktigast vid val av isolering. Allra viktigast är materialets isoleringsförmåga, men även priset väger tyngre än brandsäkerheten. Det framgår av en rapport som Swedisol beställt av Industrifakta.

Isoleringsförmågan är viktigast när både privata och offentliga fastighetsägare väljer isolermaterial. Men bara tio procent av de privata fastighetsägarna prioriterar brandsäkerhet, jämfört med 22 procent av de offentliga fastighetsägarna.

– Behovet av att minska energianvändningen är såklart viktigt men vi måste kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt när det gäller materialval och byggande. Brandsäkerheten borde vara en lika viktig fråga som isoleringsförmågan, säger Mats Björs, vd på branschorganisationen Swedisol.

Priset viktigast
Priset är viktigare än brandsäkerheten bland privata fastighetsägare, där 13 procent anger att priset är den viktigaste parametern. Motsvarande siffra för offentliga fastighetsägare är bara sju procent.

Båda grupperna har samtidigt en relativt låg kunskapsnivå om olika isoleringsmaterials brandegenskaper – i genomsnitt 5,4 på en tiogradig skala.

Sämre brandskydd
– På sikt riskerar okunskapen om isoleringsmaterial att minska brandskyddet i det svenska bostadsbeståndet. Valet av isoleringsmaterial kan ha mycket stor inverkan på brandspridningen, inte minst i flerbostadshus, säger Mats Björs.

I undersökningen intervjuades 100 fastighetsägare över hela landet med ett samlat fastighetsbestånd om drygt 370 000 lägenheter. Av de svarande var 60 kommunala bostadsbolag, medan 40 var privata bostadsbolag.

Källa: Swedisol

Fråga i undersökningen: Vilken av följande parametrar är viktigast vid val av isoleringsmaterial i fasaden vid nybyggnad och renovering av befintligt bestånd enligt dig?

röd=allmännnyttan
blå= privata bostadsföretag

 

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega