Renoverad fasad – dödsfälla i Grenfell Tower

Olämplig eller felaktigt monterad fasadbeklädnad och en skorstenseffekt på grund av byggnadens höjd. Än är det oklart, men detta kan vara några av orsakerna till det explosiva brandförloppet i 24-våningshuset Grenfell Tower i London, skriver Byggtjänsts i sin omvärldsbevakning.

Byggnaden var renoverad utvändigt med tilläggsisolering och en fasadskiva monterad utanpå den gamla tegelväggen, enligt Bo Samuelsson, projektledare AMA på Svensk Byggtjänst.

Han tror att en skorstenseffekt i isolerspalten gjorde att elden tog fart och spred sig uppåt. Om isoleringen bestod av cellplast, pur eller dylikt kan det ha medverkat till spridningen av branden. Bo Samuelsson påpekar att cellplast inte ska användas som tilläggsisolering i äldre fastigheter.

Läs hela artikeln på Byggtjänsts omvärldsbevakning