Fastighetsförvaltningsindex för 2018 klart

På uppdrag av Fastighetsägarna har SCB tagit fram aktuella fastighetsförvaltningsindex för bostäder, kontor och butiker.

Konsumentprisindex, som avspeglar prisutvecklingen på varor och tjänster, är den ekonomifakta förhandlingsparterna har att luta sig mot i justeringarna av bland annat lokalhyresavtal.

Peter Sörman

Fastighetsförvaltningsindex – som tas fram för andra året – ett för bostäder och ett för kontor och butiker – ger fastighetsägare ett mer fastighetsrelaterat underlag vid förhandlingar och även för att jämföra hur kostnaderna har utvecklats i den egna verksamheten.

– Med våra fastighetsförvaltningsindex kan vi tydligare visa hur de faktiska kostnaderna ser ut för fastighetsbranschen, säger Peter Sörman, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna MittNord.

Indexen bygger på uppgifter som samlats in från Fastighetsägarnas medlemsföretag och baseras på aktuella nivåer och den årliga utvecklingen av drifts- och underhållskostnader.

Fastighetsförvaltningsindex för bostäder är i oktober 2018 105,8 och för kontor och butiker 106,9, med oktober 2016 som basmånad (index 100).

Källa: Fastighetsägarna

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega