Fastighetsägarna

Mer än 3 000 tillfälliga hyresrabatter

Fastighetsägare har tecknat över 3 200 avtal om tillfälliga hyresrabatter med lokalhyresgäster i utsatta branscher sedan den 23 april 2020. Det visar en sammanställning som Fastighetsägarna gjort.