Nytt index för kostnader i förvaltningen

Peter Sörman, vice vd Fastighetsägarna MittNord och projektledare för fastighetsförvaltningsindex.

Fastighetsägarna är i färd med att ta fram ett årligt fastighetsförvaltningsindex. Indexet ska hjälpa fastighetsägare att följa kostnadsutvecklingen i branschen.

Fastighetsägarna har gett SCB i uppdrag att ta fram ett sådant index för såväl bostäder som kontor, butiker och lokaler. Indexet baseras på aktuella nivåer och den årliga utvecklingen av drift- och underhållskostnader.

Analys- och jämförelseverktyg
– Syftet är att ta fram ett index av hög kvalitet som ska spegla årskostnaden för fastighetsförvaltning, säger Peter Sörman, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna MittNord och projektledare för Fastighetsförvaltningsindex.

– Kunskap om nivåer och förändringar i drift- och underhållskostnader är mycket intressanta för att kunna följa kostnadsutvecklingen. Det gäller såväl bostäder som kontor och butiker. Vår förhoppning är att indexet ska kunna fungera som ett analysverktyg och göra det lättare att jämföra sig med övriga branschen.

Publiceras 1 november
Fastighetsförvaltningsindex är planerat att tas fram och publiceras årligen. Det första indexet beräknas vara klart till den 1 november i år. Just nu är SCB i färd med att ringa runt till Fastighetsägarnas medlemmar för att samla in underlag. Indexet ska bygga på uppgifter från minst 200 fastighetsägare.

– För att få ett tillförlitligt och bra underlag för vårt fortsatta arbete vill vi gärna ha svar via en Excel-fil.
De kostnadsslag som ligger till grund för indexet är: ränta, administration, fastighetsskatt, försäkringar, mediaförsörjning, fastighetsskötsel och underhåll.
– Vid stora enskilda underhålls-/investeringskostnader önskas en beräknad årskostnad under avskrivningstiden, säger Peter Sörman.
Text:Hans Hellberg
För dig som vill veta mer:
Kontakt: Peter Sörman, Fastighetsägarna, e-post: peter.sorman@fastighetsagarna.se, tel: 011-19 39 76.
Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega